Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Everest Capital sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3,5-letnich zabezpieczonych obligacji serii M spółki Everest Capital sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 mln złotych.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach 6 miesięcznych. Termin wykupu obligacji przypada na 14.08.2022 r. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na udzielenie pożyczki spółce Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu. Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym na wierzytelnościach pieniężnych z pożyczek gotówkowych udzielanych osobom fizycznym oraz poręczeniem za zobowiązania Emitenta wynikające z obligacji do kwoty 22,5 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych), które zostanie udzielone przez Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Everest Finanse sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

Everest Capital sp. z o.o. jest spółką celową z Grupy Everest Finanse. Grupa Everest Finanse jest dostawcą produktów i usług na rynku pożyczek pieniężnych dla klientów indywidualnych ora instytucjonalnych operującym pod marką handlową „Bocian Pożyczki”. Grupa prowadzi działalność od 2000 r. – dotychczas udzieliła ponad 1 460 tys. pożyczek o łącznej kwocie ponad 3 460 mln zł. Grupa jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce z 12% udziałem w rynku.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ