Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Dekpol S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji spółki Dekpol S.A. o łącznej wartości nominalnej 21,5 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i oparte na stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji są płatne w okresach 6 miesięcznych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 23 sierpnia 2024 r. 

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H.

Grupa Dekpol prowadzi działalność operacyjną w 3 segmentach: generalne wykonawstwo, działalność deweloperska oraz produkcja łyżek i osprzętu do maszyn budowlanych. Grupa posiada również hotel, którym zarządza podmiot zewnętrzny z doświadczeniem w branży hotelarskiej. W 2012 r. Spółka poszerzyła ofertę działu konstrukcji stalowych i rozpoczęła produkcję łyżek do koparek i osprzętu do maszyn budowlanych. Działalność Spółki skoncentrowana jest w głównej mierze w Polsce Północnej, ale Grupa realizuje projekty również w innych rejonach kraju. Akcje Spółki od stycznia 2015 r. notowane są na rynku głównym GPW w Warszawie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ