Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Publiczna emisja obligacji KRUK serii AM1

Publiczna emisja obligacji KRUK serii AM1

logo KRUK 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki KRUK S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie podstawowym.

Reklama

5,31%* (WIBOR 3M + 3,40%)

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 26 listopada 2021 r. wynosiła 1,91%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii AM1 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 10 grudnia 2021 r., powiększonej o marżę w wysokości 3,40 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AM1. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii AM1 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Poznaj KRUK S.A.

   • Ponad 20 lat na rynku zarządzania wierzytelnościami
   • Lider rynku wierzytelności w Polsce i Rumunii
   • Portfel wierzytelności o szacowanym ERC* w wysokości 8,9 mld zł
   • Silna historia wzrostu biznesu przy relatywnie niskim poziomie zadłużenia
   • Synergia pomiędzy liniami usług inkaso i biznesu wierzytelności nabytych
   • Długoletnia obecność na warszawskiej GPW oraz na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce
   • *ERC – poziom przewidywanych niezdyskontowanych przepływów z portfeli nabytych do 30.09.2021 r.
 • do 50
  mln zł

  Wartość ofertyobligacji serii AM1

 • 100 zł

  Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji w zł

 • 5 lat

  Termin wykupu obligacji

 • Zapisy na obligacje do 14.12.2021 r.

 • Wypłata odsetekco 3 miesiące

 • Minimalny zapis to1 obligacja

Informacje o spółce

 • KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i w Rumunii. W skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy i zintegrowany pakiet usług w celu odzyskania ich wierzytelności. KRUK stosuje strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na raty.

 • Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), hipotecznych i korporacyjnych.

 • KRUK posiada know-how w zakresie wyceny, zakupu i obsługi wierzytelności – od początku działalności do końca września 2021 r. Grupa nabyła sprawy o wartości nominalnej ponad 80 mld zł.

 • Grupa ma duże doświadczenie w rozwoju na nowych rynkach, zdobyte podczas prowadzenia działalności na 6 rynkach europejskich: Rumunia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy, Hiszpania.

 • Spłaty z portfeli własnych w pierwszych 3 kwartałach 2021 r. wyniosły rekordowe ponad 1,6 mld zł, o 20% więcej w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

 • Przyszłe spodziewane przez Emitenta przepływy z posiadanego portfela (ERC) wynoszą ok. 6,1 mld zł w kolejnych 5 latach po 30.09.2021 r (źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 1-3Q 2021 r.).

 • KRUK utrzymuje konserwatywne podejście do zadłużenia – wskaźnik długo netto do EBITDA gotówkowej** na koniec 3Q 2021 wyniósł 1,5x, a do kapitałów własnych 0,9x.

 • Spółka od wielu lat jest obecna na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce.

 • ** EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych – przychody z windykacji pakietów własnych.

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 14 grudnia 2021 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 16 grudnia 2021 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 16 grudnia 2021 r. Przewidywany Dzień Emisji
 • Styczeń 2022 r. Przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 14 grudnia
2021 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony


w jednym z poniższych Punktów Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin
tel. + 81 565 70 49
Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Online

w formie elektronicznej za pośrednictwem
udostępnionego systemu M/S Online
zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 700.000.000,00 PLN
 • Wartość oferty obligacji serii AM1: do 50.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Zapadalność: 5 lat
 • Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji na finansowanie potrzeb korporacyjnych, których podstawowym celem jest osiągniecie zysku, z zastrzeżeniem, że nie będą one wykorzystane na udzielenie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Emitenta; oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.

Wpłaty

 • Termin zapisów: do 14 grudnia 2021 r.
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Cena emisyjna Obligacji: 100 zł (równa wartości nominalnej)
 • Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. na Obligacje zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski.

Ważna informacja:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AM1 są Prospekt Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 7 września 2021 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AM1 opublikowane dnia 29 listopada 2021 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVIII. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AM1. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AM1. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AM1. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii AM1 emitowanych przez KRUK S.A. Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ