Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Wiedza to fundament finansowego sukcesu

Naszą dewizą jest profesionalizm i skuteczność. Dlatego nieustannie analizujemy rynek, dostarczając naszym Klientom dokładnie to, czego potrzebują.

Wszystkie:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Dlaczego inwestować w obligacje korporacyjne właśnie teraz?

Publikacja handlowa
Warszawa, 23.11.2021 r.


Z perspektywy inwestora i rentowności jego portfela obligacji korporacyjnych podwyżka stóp procentowych to bardzo dobra wiadomość. Zgodnie z wyliczeniami portalu Obligacje.pl około 97% serii obligacji notowanych na Catalyst oparta jest o stawkę WIBOR. Tym samym w nowym okresie odsetkowym, zależnie od posiadanych obligacji i ich terminów wypłaty odsetek, za parę tygodni lub miesięcy, inwestorzy będą posiadać te same papiery, ale o rentowności wyższej o odpowiedni wzrost stawki WIBOR.

W przypadku funduszy obligacji korporacyjnych, również za wyliczeniami portalu Obligacje.pl średnio około 50% ich aktywów ulokowane jest w papiery oparte o WIBOR. Dla przykładu w funduszu Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ na koniec października stanowią one ponad 70% wartości aktywów funduszu, a jego wynik za ostatnie dwanaście miesięcy to 2,80% plasując go w czołówce polskich funduszy długu korporacyjnego. Na dzień 29.10.2021* średnia roczna stopa zwrotu polskich funduszy obligacji korporacyjnych wyniosła 0,98%. W krótkim terminie podwyżki stóp procentowych, szczególnie te których rynek się nie spodziewa mają negatywny wpływ na bieżące wyceny obligacji o stałym kuponie. Jeżeli w przyszłości stopy procentowe będą podnoszone zgodnie z oczekiwaniami potencjalne podwyżki nie powinny mieć istotnego wpływu na bieżącą wycenę obligacji o stałym kuponie. Ewentualne podwyżki wyższe/niższe od oczekiwań rynkowych powinny mieć odpowiednio negatywny/dodatni wpływ na bieżące wyceny tych obligacji.

Podwyżka stóp procentowych o ponad 100 pkt bazowych, która przełożyła się na jeszcze większy wzrost stawek WIBOR może być zatem prawdziwym przełomem dla wyników funduszy obligacji korporacyjnych. Ich stopy zwrotu powinny wzrosnąć tym mocniej im więcej papierów o zmiennym oprocentowaniu posiadają w swoich portfelach**.

Oczywiście z drugiej strony wzrost stóp procentowych oznacza wzrost kosztów obsługi zadłużenia przez emitentów obligacji korporacyjnych. Faktem jest, że większość długu zarówno kredytowego jak i obligacyjnego w Polsce oparte jest o WIBOR, Emitenci będą zatem płacić odpowiednio wyższe odsetki. Kiedy spojrzymy jednak na strukturę rynku obligacji korporacyjnych w Polsce zauważymy, że większość emitentów to spółki z branż deweloperskiej, windykacyjnej, bankowej. W przypadku pierwszej z nich po ostatnich latach hossy na rynku nieruchomości deweloperzy mają zdrowe i silne bilanse, wysokie poziomy przedsprzedaży, względnie niskie wskaźniki zadłużenia, na rynek zaczynają wchodzić gracze instytucjonalni reprezentujący tzw. PSR  (private rented sector) kupujący całe budynki mieszkalne w celu wynajmowania mieszkań, na rynek płyną także miliardy złotych od inwestorów indywidualnych uciekających przed inflacją. Branża windykacyjna, patrząc na wyniki największego jej reprezentanta na rynku, czyli spółki Kruk również radzi sobie bardzo dobrze. Rekordowe spłaty dłużników przekładają się na rekordowe wyniki, a te z kolei sprzyjają cenom obligacji windykatorów. W przypadku banków sprawa jest prosta, podwyżka stóp oznacza wyższą rentowność głównej nogi biznesowej sektora bankowego, czyli działalności kredytowej. Oddaje to chociażby indeks WIG-Banki, który od początku roku urósł o prawie 80%.

Podsumowując podwyżka stóp procentowych oznacza wyższe oprocentowanie obligacji korporacyjnych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stawki WIBOR. Obligacje te stanowią ogromną większość polskie rynku długu korporacyjnego więc większość inwestorów powinna na podwyżkach skorzystać. Trzeba mieć jednak na uwadze również wzrost kosztów odsetkowych emitentów i przyglądać się uważnie ich wynikom, bilansom oraz perspektywom biznesowym.

Szymon Gil, CIIA
Makler papierów wartościowych


 *Stopa zwrotu za okres 31.10.2020-29.10.2021. Źródło Analizy Online

**Przy założeniu ceteris paribus – inne czynniki pozostaną niezmienione (standing kredytowy emitentów, sytuacja makro itp.)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ