Michael/Strom

Zarejestruj   En Pl

Wiedza to fundament finansowego sukcesu

Naszą dewizą jest profesionalizm i skuteczność. Dlatego nieustannie analizujemy rynek, dostarczając naszym Klientom dokładnie to, czego potrzebują.

Wszystkie:

2019

2018

2017

2016

2015

Dane makroekonomiczne – słaby grudzień

Piotr LudwiczakPiotr Ludwiczak
Zarządzający funduszem

Grudzień 2018 r. bez wątpienia można uznać za jeden z dwóch najgorszych miesięcy minionego roku. Wiele odczytów było poniżej oczekiwań rynkowych, a żaden nie przyniósł pozytywnej niespodzianki. Grudniowe dane niewątpliwie sprzyjają polityce niskich stóp procentowych, którą na ostatnim posiedzeniu RPP podtrzymał przewodniczący NBP sugerując możliwość pozostawienia stóp na niezmienionym poziomie do 2022 r.


Produkcja przemysłowa (w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w grudniu 2018 r. wzrosła o 2,8 proc. r/r, co było wynikiem o 2,3 pkt. proc. niższym od konsensusu rynkowego. Wynik ten uważamy za bardzo słaby, zwłaszcza, że mieliśmy do czynienia z niską bazą z grudnia 2017 r. Słabe dane dot. produkcji potwierdzają pogarszające się nastroje w przemyśle, które widoczne były w ostatnim badaniu PMI (o czym pisaliśmy na początku stycznia). Wzrost produkcji odnotowano jedynie w połowie działów przemysłu, z czego największa dynamika ponownie widoczna była w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (33,6 proc. r/r). Z kolei największy spadek (również ponownie) miał miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych (-29,5 proc. w skali roku). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu o 3,1 proc. w skali roku. W skali całego 2018 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 5,8 proc.

W grudniu 2018 r. produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 12,2 proc. r/r, tj. o 2,9 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były wyższe o 11,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Porównując dane grudniowe, w skali roku największy wzrost odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków (24,2 proc. r/r). Z kolei produkcja przedsiębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz w jednostkach specjalizujących się w specjalistycznych robotach budowlanych wzrosła odpowiednio o 11,4 i 0,6 proc. r/r. W całym 2018 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 17,9 proc.

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. W grudniu 2018 r. odnotowano znikome wzrosty liczby mieszkań na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym (+0,6 proc. r/r) oraz liczby oddanych mieszkań (+0,2 proc. r/r). Z kolei w całym 2018 r. liczby te wzrosły zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku o 3,3 proc. w skali roku. W całym roku najlepiej zaprezentowała się liczba rozpoczętych budów, która wzrosła o 8,5 proc. r/r. Niestety, w samym grudniu rozpoczęto budowę o 7,2 proc. mniej mieszkań niż w grudniu 2017 r.

W przypadku danych z rynku pracy w grudniu 2018 r. obserwowaliśmy dalszy wzrost wynagrodzeń (+6,1 proc. r/r do 5 274,95 zł brutto w skali miesiąca), który jednak był niższy od oczekiwań rynkowych o 1,2 pkt. proc. Z kolei zatrudnienie wzrosło o 2,8 proc. w skali roku (zgodnie z oczekiwaniami) do 6 232,7 tys. osób. W całym 2018 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło o 3,5 proc., natomiast przeciętne wynagrodzenie zanotowało wzrost o 7,1 proc. Powyższe dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja CPI w grudniu 2018 r. wyniosła 1,1 proc. w skali roku, co przekłada się na najniższy wzrost cen r/r od 2 lat. Wynik ten był zgodny zarówno z danymi wstępnymi, jak i oczekiwaniami co do jego odczytu. Ponownie najszybszy wzrost cen odnotowano w transporcie (+4,0 proc. r/r), a największy spadek miał miejsce w łączności (-6,1 proc. r/r). W całym 2018 r. inflacja CPI wzrosła o 1,6 proc. r/r. Zwracamy uwagę na niski wzrost inflacji bez cen żywności i energii (+0,6 proc. r/r w grudniu), która jest jedną z głównych miar branych pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej przy formułowaniu polityki dotyczącej poziomu stóp procentowych. Przewodniczący Narodowego Banku Polskiego na ostatnim posiedzeniu RPP zasugerował, że stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca kadencji, czyli do 2022 r.

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2018 r. wzrosła o 3,9 proc. r/r w cenach stałych oraz o 4,7 proc. w cenach bieżących, tj. o 3,0 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Jedyną kategorią, której sprzedaż w cenach stałych spadła w grudniu, była „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (-2,4 proc. w skali roku). W całym ubiegłym roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 6,2 proc. w cenach stałych oraz 7,5 proc. w cenach bieżących.

Piotr Ludwiczak, Zarządzający funduszem, Michael/Ström Dom Maklerski


Bądź na bieżąco z newsami ze świata finansów!
Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów social media:

fb lkd Twitter YT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ