Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Wiedza to fundament finansowego sukcesu

Naszą dewizą jest profesionalizm i skuteczność. Dlatego nieustannie analizujemy rynek, dostarczając naszym Klientom dokładnie to, czego potrzebują.

Wszystkie:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Dane makroekonomiczne – Rozczarowujący wrzesień

Piotr LudwiczakPiotr Ludwiczak
Zarządzający funduszem

Odczyty makroekonomiczne za wrzesień 2018 r. zaskoczyły negatywnie. Z jednej strony wynikać to może ze zbyt dużych oczekiwań rynkowych, co z kolei może być spowodowane nieuwzględnieniem czynników o charakterze sezonowym w prognozach. Z drugiej zaś strony może sygnalizować hamowanie gospodarki. Wrześniowe dane są wodą na młyn dla gołębich członków Rady Polityki Pieniężnej, bowiem wystudzają one oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych.


Produkcja przemysłowa (w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) we wrześniu 2018 r. wzrosła o 2,8 proc. w skali roku, co było wynikiem o 1,5 pkt. proc. niższym od konsensusu. Zwracamy jednak uwagę na silny efekt czynników o charakterze sezonowym, bowiem w przypadku danych skorygowanych produkcja przemysłowa wzrosła o 5,4 proc. w skali roku. Wzrost odnotowano w 24 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (10,4 proc. r/r). Z kolei największy spadek (-28,8 proc. r/r) miał ponownie miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych. W ostatnim kwartale 2018 r. nie spodziewamy się istotnie dodatnich dynamik w produkcji m.in. z uwagi na wysoki efekt bazy.

We wrześniu 2018 r. produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych, niewyrównana sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 16,4 proc. r/r vs 18,0 proc. konsensus. Natomiast dane po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym były wyższe o 19,9 proc. r/r. Ze statystyk GUS wynika, że największy wzrost w budownictwie odnotowano we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej (+23,1 proc. w skali roku). Pozostałe kategorie, tj. wznoszenie budynków oraz specjalistyczne roboty budowlane zanotowały wzrost o odpowiednio 18,6 oraz 3,6 proc. w skali roku.

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. W dwóch poprzednich komentarzach (w przeciwieństwie do jeszcze dwóch wcześniejszych) pisaliśmy o dobrych danych z rynku mieszkaniowego. Niestety, wrzesień w deweloperce nie zachwycił, bowiem 2 z 3 wskaźników zanotowały jednocyfrowe spadki w skali roku, a z kolei 1 z 3 zanotował ok. 20 proc. wzrost. Liczba oddanych mieszkań we wrześniu 2018 r. była niższa o 3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, natomiast narastająco od początku roku liczba ukończonych mieszkań była wyższa o 5 proc. aniżeli w okresie styczeń-wrzesień 2017 r. We wrześniu br. rozpoczęto budowę o 21 proc. więcej mieszkań niż we wrześniu 2017 r., a dynamika od początku roku wyniosła 9 proc. Z kolei jeśli mowa o mieszkaniach, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, to we wrześniu 2018 r. mieliśmy do czynienia z 9 proc. spadkiem, podczas gdy w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. liczba ta wzrosła o zaledwie 2 proc. w skali roku.

Z rynku pracy ponownie napłynęły dane gorsze od oczekiwań, których dodatkowo roczna dynamika była słabsza niż miesiąc wcześniej. We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 224,9 tys. osób, co oznacza wzrost o 3,2 proc. w skali roku (o 0,2 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych i sierpniowego odczytu). Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 6,7 proc. r/r (o 0,4 pkt. proc. poniżej konsensusu i 0,1 pkt. proc. poniżej wyniku z sierpnia) do 4 771,86 zł miesięcznie. Niższe dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń przekładają się na wolniejszy wzrost funduszu płac, czego konsekwencje mogą być widoczne w popycie konsumpcyjnym.

Z opublikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wynika, że inflacja CPI we wrześniu 2018 r. wyniosła 1,9 proc. w skali roku. Wynik ten był zgodny z oczekiwaniami dotyczącymi wstępnego odczytu i zarazem o 0,1 pkt. proc. powyżej wstępnego odczytu. W minionym miesiącu najszybciej rosły ceny transportu (+7,0 proc. r/r), a największy spadek cen widoczny był w łączności (-3,6 proc. w skali roku). Zwracamy uwagę na ciągle nisko utrzymującą się inflację po wyłączeniu cen żywności i energii (+0,8 proc. r/r vs +0,9 proc. r/r miesiąc wcześniej), co nie sprzyja podwyżkom stóp procentowych.

Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2018 r. wzrosła o 3,6 proc. r/r w cenach stałych oraz o 5,6 proc. w cenach bieżących, co było o 2,0 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Rozczarowanie jest głównie spowodowane spadkiem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli oraz części (-4,3 proc. r/r). W 2018 r. sprzedaż w tej kategorii spadła jeszcze tylko raz (symbolicznie o 0,6 proc. r/r w marcu), a w pozostałych miesiącach dynamicznie rosła. Do sierpnia br. ta kategoria była trzecią z najszybciej rosnących narastająco od początku roku (+9,2 proc. r/r), podczas gdy wynik narastający do września br. jest na 7 z 9 miejsc.

Piotr Ludwiczak, Zarządzający funduszem, Michael/Ström Dom Maklerski

 


Bądź na bieżąco z newsami ze świata finansów!
Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów social media:

fb lkd Twitter YT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ