Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Wiedza to fundament finansowego sukcesu

Naszą dewizą jest profesionalizm i skuteczność. Dlatego nieustannie analizujemy rynek, dostarczając naszym Klientom dokładnie to, czego potrzebują.

Wszystkie:

2019

2018

2017

2016

2015

Komentarz makroekonomiczny - Listopad 2016

Piotr LudwiczakPiotr Ludwiczak
Head of Research

Października br. nie można zaliczyć do udanych miesięcy dla polskiej gospodarki. Produkcja przemysłowa oraz budowlano-montażowa okazały się niższe zarówno w skali roku, jak i miesiąca, a do tego ich odczyty były niższe od konsensusu rynkowego. Sprzedaż detaliczna wzrosła, jednak również mniej niż zakładał rynek. Na domiar złego opublikowane zostały wstępne dane dotyczące wzrostu PKB, które miały jednoznacznie negatywny wydźwięk.


W październiku br. pogorszyła się sytuacja w przemyśle zarówno w skali roku, jak i miesiąca. Produkcja sprzedana wyrażona w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób spadła o 1,3 proc. w skali roku oraz 2,5 proc. w porównaniu z wrześniem br. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 0,8 proc. r/r oraz spadek o 0,6 proc. m/m. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa wzrosła o 1,3 proc. w skali roku oraz spadła o 0,9 proc. w skali miesiąca. Największy spadek produkcji w porównaniu do października 2015 r. miał miejsce w produkcji napojów (-16,0 proc.) oraz wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (-10,7 proc.). Natomiast największy wzrost sprzedaży miał miejsce w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (7,0 proc.) oraz wyrobów tekstylnych (5,3 proc.). Spodziewam się, że dane roczne dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu w dwóch ostatnich miesiącach br. mogą mieć ujemne wartości z uwagi na silne efekty bazy oraz obecną sytuację rynkową.

Miniony miesiąc zaskoczył negatywnie również pod kątem budownictwa przemysłowego. Produkcja budowlano-montażowa wyrażona w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób spadła o 20,1 proc. w skali roku oraz o 1,6 proc. w porównaniu z wrześniem br. Konsensus rynkowy zakładał spadek o 16,3 proc. r/r. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa spadła o 17,5 proc. r/r oraz o 3,0 proc. m/m. Wzrostu produkcji budowlano-montażowej w skali roku nie powinniśmy się spodziewać do końca br.

W okresie od stycznia do października br. oddano do użytkowania 127 034 mieszkań, tj. o 9,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba rozpoczętych budów w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2016 r. wyniosła 148 656, tj. o 4,3 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Liczba wydanych pozwoleń na budowę lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym, wzrosła do 174 063, czyli o 10,5 proc. więcej niż w pierwszych dziesięciu miesiącach 2015 r.

Analizując wyłącznie wyniki deweloperów mieszkaniowych można zauważyć niewielki spadek dynamiki wzrostu badanych wskaźników – liczby oddanych mieszkań, rozpoczętych budów oraz otrzymanych zezwoleń na budowę.  Wynika to z efektu bazy, bowiem w 4. kwartale 2015 r. dane deweloperów były istotnie lepsze niż średnio w trzech pierwszych kwartałach minionego roku. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy br. deweloperzy przekazali 60 565 mieszkań, tj. o 26,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dla przypomnienia, wzrost liczby przekazanych mieszkań przez deweloperów w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. wyniósł 32,2 proc. w porównaniu do tych miesięcy w 2015 r.

Do października br. deweloperzy rozpoczęli budowę 70 992 mieszkań, tj. zaledwie o 1,3 proc. więcej niż w pierwszych 10 miesiącach 2015 r. Natomiast liczba pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów lub dokonanych przez nich zgłoszeń z projektem budowlanym wyniosła 86 253, tj. o 8,1 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej (+10,2 proc. r/r do września br.).

Miniony miesiąc był kolejnym, w którym obserwowaliśmy spadek stopy bezrobocia. Wyniosła ona 8,2 proc. (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi), podczas gdy miesiąc wcześniej była równa 8,3 proc., a rok wcześniej 9,6 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła w ciągu miesiąca o 16,1 tys. do 1 308,0 tys. oraz w ciągu roku o 208,9 tys.

W październiku br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 5 779,1 tys., co oznacza wzrost o 3,1 proc. w skali roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 259,37 zł miesięcznie, tj. o 3,6 proc. r/r.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w minionym miesiącu były o 0,2 proc. niższe r/r (28. miesiąc deflacji z rzędu) i zarazem 0,5 proc. wyższe m/m. Najwyższy wzrost cen w skali roku zanotowały paliwa (1,8 proc.), podczas gdy najwyższy spadek przypadł cenom odzieży i obuwia (-4,6 proc. r/r).

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w październiku br. o 4,6 proc. w skali roku, natomiast w porównaniu z wrześniem br. sprzedaż była wyższa o 3,0 proc. Znaczący wzrost sprzedaży (+16,5 proc. r/r) odnotowano w farmaceutykach, kosmetykach oraz sprzęcie ortopedycznym. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła o 3,7 proc. r/r oraz o 3,9 proc. m/m. Konsensus rynkowy zakładał wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących na poziomie 4,0 proc. w skali roku.

W listopadzie br. zostały opublikowane wstępne dane dotyczące wzrostu PKB w 3. kwartale br., który wyniósł 2,5 proc. r/r, tj. o 0,4 pkt. proc. poniżej prognoz. Natomiast po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym wzrost był jeszcze niższy, bowiem wyniósł on 2,1 proc. r/r. Przypomnę, że miesiąc wcześniej zostały zrewidowane dane roczne PKB m.in. za miniony rok, które zostały podwyższone o 0,3 pkt. proc. Warto pamiętać, że dane kwartalne za 2015 r. nie zostały jeszcze zrewidowane, dlatego zakładam, że jeśli zostaną one skorygowane w górę, to dane za 3. kwartał br. mogą zostać obniżone.

Piotr Ludwiczak, Head of Research, Dom Maklerski Michael/Ström

 


Bądź na bieżąco z newsami ze świata finansów!
Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów social media:

fb lkd Twitter YT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ