Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Wiedza to fundament finansowego sukcesu

Naszą dewizą jest profesionalizm i skuteczność. Dlatego nieustannie analizujemy rynek, dostarczając naszym Klientom dokładnie to, czego potrzebują.

Wszystkie:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Obrót na Catalyst - co może się przyczynić do wzrostu płynności rynku?

Rafał KoziołRafał Kozioł,
Manager Transakcji, Analityk, Doradca inwestycyjny/span>

Płynność obrotu na rynku Catalyst pozostaje niska. Dla wielu walorów brak jest transakcji nawet na przestrzeni miesiąca. Oczywiście płynność obrotów, w szczególności na mniejszych emisjach nigdy nie będzie wysoka; generalnie zaś im większa kwota emisji, liczba pierwotnych nabywców oraz okres do wykupu papierów - tym obroty obserwowane na danym walorze są wyższe. Poniżej zaprezentowano najistotniejsze kwestie, które mogą  przyczynić się do wzrostu płynności rynku.


Do tej pory obligacje mogły być rejestrowane w KDPW, a co za tym idzie, mogły być wprowadzane na Catalyst dopiero po ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji. Wejście w życie nowej ustawy o obligacjach usunie tę przeszkodę. Warunki emisji będą określać czy obligacje są zabezpieczone na dzień emisji czy zostaną dobezpieczone w późniejszym terminie. Zmiana ta zachęci inwestorów spekulacyjnych chcących zrealizować pewien zysk kapitałowy tuż po debiucie na Catalyst do nabywania obligacji na rynku pierwotnym i ich sprzedaży na Catalyst. Inwestorzy indywidualni, którzy chcą inwestować mniejsze środki w poszczególne emisję (niższe niż minimalny zapis w ofertach pierwotnych obligacji) będą mogli nabyć obligacje w momencie gdy ich okres do wykupu jest jeszcze zbliżony do pierwotnej zapadalności.

Opodatkowanie kuponów z obligacji w ten sam sposób co dywidend hamuje handel na papierach, dla których wartość narosłego kuponu jest istotna (przed okresem wypłaty). Inwestor indywidualny kupujący narosły kupon ewentualną stratę na nominale obligacji rozlicza dopiero w PIT rocznym jeśli ma dochód), zaś 19% podatek od wypłaconego kuponu jest odprowadzany natychmiast, bez prawa do rozliczenia ze stratą kapitałową. Środowisko maklerskie od dłuższego czasu bezskutecznie zabiega w Ministerstwie Finansów o zmianę tych przepisów. Pewnym rozwiązaniem jest opieranie nowych emisji o kupon wypłacany kwartalnie, a nie półrocznie.

Ważnym elementem jest dążenie do zmniejszenia spreadów cenowych. W szczególności dla emisji spółek o dobrej kondycji finansowej GPW powinna dążyć do zmniejszania maksymalnych spreadów dla animatorów. Niższe różnice cen zachęcą mniej cierpliwych inwestorów do nabycia obligacji po cenie z oferty sprzedaży. Płynności sprzyjałoby również zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych (np. banków) aktywnym handlem na papierach. W tym celu procedury kredytowe dot. zaangażowania w poszczególne walory dla ustalonych, niewielkich limitów powinny być możliwie uproszczone.

Istotne jest by w przypadku, gdy warunki emisji przewidują opcję wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, była ona odpłatna i dostępna dopiero po pewnym, dłuższym czasie od dnia emisji. Umożliwia to realizację zysków kapitałowych/handel powyżej nominału. Spółki, dla których obligacje są jedynymi instrumentami notowanymi, powinni starać się prowadzić aktywną politykę informacyjną. Główny punkt regulacji dot. raportów bieżących - informacje mające wpływ na zdolność wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji – pozostawia pewną swobodę. Publikowanie raportów sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Rafał Kozioł, Manager Transakcji, Analityk, Doradca inwestycyjny

 


Bądź na bieżąco z newsami ze świata finansów!
Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów social media:

fb lkd Twitter YT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ