Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Wiedza to fundament finansowego sukcesu

Naszą dewizą jest profesionalizm i skuteczność. Dlatego nieustannie analizujemy rynek, dostarczając naszym Klientom dokładnie to, czego potrzebują.

Wszystkie:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Obligacje korporacyjne – od czego zacząć?

Dom Maklerski Michael/StrömDom Maklerski Michael/Ström

Pierwszą myślą przychodzącą do głowy większości inwestorów indywidualnych rozważających inwestycję jest giełda. Inwestycje w akcje przedsiębiorstw mogą być ekscytujące - wzrosty i spadki akcji są szeroko analizowane, zaś historie inwestorów pomnażających zainwestowane na giełdzie środki, dobrze znane.


Jednak inwestowanie na giełdzie wymaga dobrego przygotowania teoretycznego i dużo czasu – bez wiedzy o cyklach koniunkturalnych, hossie, bessie, zasadach kupna i sprzedaży akcji, bez śledzenia notowań i obserwacji trendów – przygoda z giełdą może się szybko skończyć.

W przypadku obligacji korporacyjnych, wahania cen są mniej spektakularne, zaś same inwestycje mniej ekscytujące, zwłaszcza w czasie hossy, gdy stopy zwrotu w porównaniu do akcji są mniejsze. Inwestycje w obligacje charakteryzują się większym bezpieczeństwem i stabilnością. Jest to szczególnie ważne w okresie bessy, ale nie tylko.

W momencie, w którym inwestor decyduje się na zakup obligacji, „pożycza” środki spółce emitującej obligacje, na określony czas i przy rocznym oprocentowaniu zapisanym w warunkach emisji papierów. W zależności od warunków, inwestor w zamian otrzymuje stałe lub zmienne odsetki, płatne kwartalnie, półrocznie lub rocznie, czyli tzw. kupon. Redukcja ryzyka odbywa się przez zabezpieczenie obligacji na okres pożyczki, najczęściej w postaci: hipoteki, zastawu rejestrowego, gwarancji, poręczenia, cesji wierzytelności czy oświadczenia Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Spłata całości pożyczonego kapitału następuje na to miast po upływie ustalonego w warunkach emisji czasu, poprzez wykup obligacji przez Emitenta.

Ryzyko inwestycyjne związane z obligacjami korporacyjnymi ponoszone przez inwestora zależy całkowicie od spółki emitującej papiery dłużne. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o inwestycji, inwestorzy indywidualni powinni skupić się na obligacjach przedsiębiorstw o ugruntowanej historii działalności i silnych fundamentach finansowych. Należy sprawdzić, jakie zabezpieczenia obligacji proponuje firma oraz czy poziom zysków operacyjnych wystarcza na obsługę płatności kuponowych. Całościowo pozwala to na zmniejszenie ryzyka default-u, czyli sytuacji, w której Emitent nie wykupi obligacji.

Znaczna część oferowanych obligacji korporacyjnych przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych jest wprowadzana do obrotu i notowana na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Niewątpliwie jest to zaletą, gdyż pozwala inwestorom na bieżącą wycenę posiadanych obligacji, okresowy przegląd sytuacji finansowej Emitenta oraz w przypadku chęci wcześniejszego wyjścia z inwestycji, zapewnienia pewnego poziomu płynności.

 


Bądź na bieżąco z newsami ze świata finansów!
Zapraszamy do subskrypcji naszych kanałów social media:

fb lkd Twitter YT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ