Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Victoria Dom seria O

Victoria Dom seria O

logo victoria 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki Victoria Dom S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest podmiotem świadczącym usługę oferowania obligacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Memorandum Informacyjnym

Reklama

6,65%*

*Oprocentowanie stałe w całym okresie życia obligacji

Poznaj spółkę
Victoria Dom S.A.

   • Jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się spółek deweloperskich w Polsce
   • Rekordowa sprzedaż w 2019 roku – 1 570 sprzedanych lokali (+50% r/r)
   • 2. miejsce na rynku warszawskim pod względem liczby sprzedanych mieszkań w 2019 r.* oraz 1. miejsce w okresie 1Q 2020 r.*
   • Wysoka rentowność prowadzonej działalności (88 mln zł zysku netto w 2019 r.)
   • Oferta bardzo dobrze dopasowana do oczekiwań kupujących mająca potwierdzenie w wysokiej kwartalnej efektywności sprzedaży
   • * Wg danych redNet Consulting
 • do 11
  mln zł

  Wartość ofertyobligacji serii O

 • 1000 zł

  Wartość nominalna jednej obligacji w PLN

 • 3 lata

  termin wykupu obligacji

 • zapisy na obligacje01-17.07.2020 r.

 • wypłata odsetek co 6 miesięcy

 • minimalny zapisto 25 obligacji

Informacje o spółce

 • Przedmiotem działalności Victoria Dom S.A. jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych na rynku warszawskim.

 • Spółka rozpoczęła swoją działalność deweloperską w 1998 roku. Od 2008 roku prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej pod obecną nazwą.

 • Akcje Spółki należą (pośrednio) do rodziny Jasińskich: 51% do Michała Jasińskiego (Prezes Zarządu), 30% do Józefa Jasińskiego (Przewodniczący Rady Nadzorczej), 14,1% do Krystyny Jasińskiej (Członek Rady Nadzorczej) oraz 4,9% do Moniki Jasińskiej.

 • Do końca 2019 roku Emitent wybudował w ramach 62 projektów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 310 tys. m2: 665 domów jednorodzinnych, 4 493 mieszkania oraz 57 lokali usługowych. W początkowej fazie swojej działalności Spółka specjalizowała się w budowie domów. Od 2012 r. Emitent rozwijał działalność już głównie w oparciu o budowę mieszkań w budynkach wielorodzinnych, koncentrując się na segmencie popularnym.

 • Spółka zabezpieczyła bank ziemi pozwalający na realizację 7 000 lokali mieszkalnych.

 • Spółka w ciągu ostatnich 3 lat istotnie zwiększyła skalę prowadzonej działalności, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących wynikach finansowych - Spółka osiągnęła w 2019 r. 88 mln zł zysku netto.

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 1 lipca 2020 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
 • 17 lipca 2020 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 21 lipca 2020 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 21 lipca 2020 r. Przewidywany Dzień Emisji

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 17 lipca
2020 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony


w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Oferującego:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80
Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacje o ofercie

 • Wartość oferty obligacji serii O: do 11.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 1000,00 PLN
 • Zapadalność: 3 lata
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie stałe 6,65%
 • Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie kapitału obrotowego Emitenta.

Wpłaty

 • Termin zapisów: od 1 do 17 lipca 2020 r.
 • Minimalny zapis: 25 Obligacji
 • Cena emisyjna – 1 000,00 PLN (równa wartości nominalnej)
 • Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Dom Maklerski.

Ważna informacja:

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym, nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Victoria Dom S.A. W związku z ofertą obligacji serii O sporządzone zostało memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. U. Z 2019 r. Poz. 623) („Memorandum”). Memorandum opublikowane zostało na stronie internetowej oferującego pod adresem www.michaelstrom.pl. Oferowanie obligacji odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o obligacjach, ofercie i emitencie. Memorandum nie zostało zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, każdy inwestor powinien zapoznać się z treścią Memorandum, a także z ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do Memorandum, które mogą zostać opublikowane w ten sam sposób co Memorandum. Niniejszy materiał ma charakter marketingowy, stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j: DZ.U. z 2020 r. Poz. 344 i został sporządzony przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.) 00-807 Warszawa, adres e-mail: oferty@michaelstrom.pl.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ