Michael/Strom

Zarejestruj   En Pl

Publiczna emisja obligacji i2 Development

 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 39 oferty.publiczne@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Zainwestuj w obligacje korporacyjne sprawdzonego Emitenta!

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Informujemy, że Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest jedynym oferującym obligacje serii F.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.

6,00%* (WIBOR 3M + 4,30%)

*Przykładowe sumaryczne oprocentowanie obligacji serii F emitowanych przez i2 Development S.A. w skali roku dla pojedynczego okresu odsetkowego przy uwzględnieniu wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3M z dnia 1 czerwca 2018 r. wynoszącej 1,70%.

Poznaj i2
Development S.A.

   • Jeden z liderów wrocławskiego rynku mieszkaniowego
   • Unikalne, dobrze zlokalizowane projekty, np. Bulwar Staromiejski
   • Sprzedanych ponad 90% mieszkań planowanych do oddania w 2018 r.
   • Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
   • Rekordowa sprzedaż mieszkań w Polsce 2017 r. (wzrost o 17% r/r w 6 największych aglomeracjach w Polsce)
 • 20
  mln zł

  Łączna wartość oferty obligacji

 • 100 zł

  Wartość nominalna jednej obligacji w PLN

 • 2,5 roku

  termin wykupu obligacji

 • zapisy na obligacje od 4 do 22 czerwca 2018 r.

 • wypłata odsetek co 3 miesiące

 • minimalna kwota zapisu to 25 tys. zł

Informacje o spółce

 • i2 Development jest deweloperem mieszkaniowym działającym od 2012 r. na wrocławskim rynku mieszkaniowym.

 • Model biznesowy Grupy w ok. 75% skoncentrowany jest na rynku mieszkaniowym (głównie segment o podwyższonym standardzie), a pozostałe ok. 25% działalności Spółki stanowi budowa i sprzedaż nieruchomości komercyjnych.

 • Najważniejszym i najbardziej rozpoznawalnym projektem Spółki jest Bulwar Staromiejski zlokalizowany nad Odrą, w centrum Wrocławia.

 • W 2017 r. Grupa i2 zakontraktowała sprzedaż 813 lokali netto, co oznacza wzrost o 60% r/r.

 • Od maja 2016 r. akcje Spółki są notowane na GPW w Warszawie.

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 4 czerwca 2018 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
 • 22 czerwca 2018 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 29 czerwca 2018 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 29 czerwca 2018 r. Planowana rejestracja obligacji w KDPW / data emisji
 • lipiec 2018 r. Przewidywany dzień wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 22 czerwca
2018 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony:


w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Oferującego:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80

Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63


Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Korespondencyjnie: Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00
Podpisany Formularz Zapisu w dwóch egzemplarzach wraz z jednym podpisanym Oświadczeniem powininny zostać dostarczone do Michael / Ström Dom Maklerski S.A. pod adres do korespondencji z dopiskiem: "Zapis - obligacje".

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 100.000.000,00 PLN
 • Wartość emisji obligacji: do 20.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Zapadalność: 2,5 roku
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,30%
 • Zabezpieczenie: Obligacje niezabezpieczone
 • Wpływy z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie zapadającego długu odsetkowego oraz zasilenie kapitału obrotowego, w tym z przeznaczeniem na zakup nowych gruntów pod inwestycje lub prowadzenie inwestycji budowlanych.

Wpłaty

 • Termin zapisów: od 4 do 22 czerwca 2018 r.
 • Minimalny zapis: 250 Obligacji
 • Cena emisyjna: 100 zł
 • Klienci posiadający rachunek maklerski w Michael/Ström Dom Maklerski S.A. – przeksięgowanie środków z rachunku maklerskiego
 • Osoby zainteresowane ofertą, które nie posiadają rachunku maklerskiego w Michael/Ström Dom Maklerski S.A. proszone są o kontakt z najbliższą placówką.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki i2 Development S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 25 maja 2018 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.i2development.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl).

OBLIGACJE NIE SĄ I NIE BĘDĄ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ). ANI SPÓŁKA, ANI ŻADEN INNY PODMIOT DZIAŁAJĄCY W JEJ IMIENIU LUB NA JEJ RZECZ NIE PODJĄŁ ANI NIE PODEJMIE W PRZYSZŁOŚCI ŻADNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE MOGŁYBY ZOSTAĆ UZNANE ZA OFERTĘ PUBLICZNĄ OBLIGACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ.

OBLIGACJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) I NIE PODLEGAJĄ PRZEPISOM PRAWA PODATKOWEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. OBLIGACJE NIE BĘDĄ OFEROWANE DO SPRZEDAŻY, SPRZEDAWANE ANI DOSTARCZANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB NA RZECZ AMERYKAŃSKICH PODMIOTÓW LUB OBYWATELI.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Publiczna emisja obligacji i2 Development

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ