Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Emisja obligacji Marvipol seria P2021A

Emisja obligacji Marvipol seria P2021A

logo kruk 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki Marvipol Development S.A. Oferta publiczna obligacji serii P2021A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Prospekcie Podstawowym.

Reklama

7,44%* (WIBOR 6M + 4,50 p.p.)

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 6M), która w dniu 05.01.2022 r. wynosiła 2,94%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2021A w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 28 stycznia 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,50 p.p. wskazaną w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii P2021A. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii P2021A może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Poznaj
Marvipol Development S.A.

   • Jeden z wiodących warszawskich deweloperów, z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku
   • Model biznesowy oparty o trzy, dobrze uzupełniające się segmenty działalności: mieszkaniowy, magazynowy oraz pozostałe aktywa nieruchomościowe
   • Segment mieszkaniowy zapewniający blisko 1,2 tys. lokali w budowie (79% sprzedanych), stan na 25.11.2021 r.
   • Segment mieszkaniowy z atrakcyjnym i zdywersyfikowanym geograficznie bankiem ziemi
   • Działalność w segmencie magazynowym realizowana w ramach strategicznej współpracy z Grupą Panattoni, jednym z największych deweloperów powierzchni przemysłowej w Europie
   • Atrakcyjny portfel realizowanych projektów magazynowych - 7 projektów z 253 tys. m2 GLA(powierzchnia najmu brutto), stan na 25.11.2021 r.
   • Stabilny poziom zadłużenia, wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na poziomie 0,30 na dzień 30.09.2021 r.
   • Akcje Spółki notowane na rynku głównym GPW w Warszawie
 • do 50
  mln zł

  Wartość ofertyobligacji serii P2021A

 • 1000 zł

  Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji w PLN

 • 3,5 roku

  Termin wykupu obligacji

 • Zapisy na obligacje do 25.01.2022 r.

 • Wypłata odsetek co 6 miesięcy

 • Minimalny zapis1 obligacja

Informacje o spółce

 • Marvipol Development S.A. jest jedną z wiodących firm deweloperskich w Polsce.

 • Grupa działa w trzech segmentach rynku: mieszkaniowym, magazynowym oraz pozostałe nieruchomości.

 • Grupa od ponad 25 lat jest obecna na warszawskim rynku mieszkaniowym. W swojej dotychczasowej działalności Grupa oddała do użytkowania 7,9 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 470 tys. m². Grupa realizuje również projekty w Gdańsku i rozpocznie realizację we Wrocławiu.

 • Grupa od 2015 r. zajmuje się również budową magazynów w ramach wspólnego przedsięwzięcia z liderem europejskiego rynku Grupą Panattoni. Grupa wybudowała 15 projektów (o łącznej powierzchni 550 tys. m²), z czego 13 zostało sprzedanych (483 tys. m²), a dwa kolejne mają przedwstępne umowy sprzedaży (67 tys. m²).

 • Spółka, w następstwie podziału Marvipol S.A., przejęła, z dniem 1 grudnia 2017 r., działalność deweloperską Grupy Kapitałowej Marvipol.

 • Akcje Marvipol Development S.A. od 19 grudnia 2017 r. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje Marvipol S.A. (przed podziałem) były notowane na GPW od 2008 r.

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 25 stycznia 2022 r. godz. 22:00 Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 28 stycznia 2022 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 3 lutego 2022 r. Przewidywany Dzień Emisji
 • Luty 2022 r. Przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 25 stycznia
2022 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony


w jednym z poniższych Punktów Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin
tel. + 81 565 70 49
Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Online

w formie elektronicznej za pośrednictwem
udostępnionego systemu M/S Online
zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 70.000.000,00 PLN
 • Wartość oferty obligacji serii P2021A: do 50.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 1 000,00 PLN
 • Zapadalność: 3,5 roku
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + 4,50 p.p.
 • Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji Obligacji na finansowanie kapitału obrotowego Emitenta.

Wpłaty

 • Termin zapisów: do 25 stycznia 2022 r.
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Cena emisyjna Obligacji: 1000 zł (równa wartości nominalnej)
 • Klienci niebędący Klientami instytucjonalnymi chcąc złożyć zapis na Obligacje zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski.

Ważna informacja:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Marvipol Development S.A. („Spółka”). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego(wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Oferty obligacji. W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki www.marvipol.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl. Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Marvipol Development S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycja w obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ