Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Ghelamco PPP3

Ghelamco PPP3

logo ghelamco 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum oferującego obligacje. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.

Reklama

6,1%*

*Oprocentowanie stałe w całym okresie życia obligacji

Poznaj Ghelamco
Invest Sp. z o.o.

   • 28 lat na polskim rynku deweloperskim
   • Wiodący deweloper nieruchomości komercyjnych w Polsce
   • Ponad 658 tys. m2 dostarczonej nowoczesnej powierzchni biurowej oraz mieszkaniowej
   • 24 sprzedane projekty komercyjne o łącznej wartości ok. 2 mld EUR
   • W budowie budynki biurowe i mieszkaniowe o powierzchni 190 tys. m2
   • Bank gruntów pozwalający na realizację do przeszło 838 tys. m2 projektów komercyjnych (w tym projekty joint venture)
   • Długoletnia obecność na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce
 • do 45
  mln zł

  Wartość ofertyobligacji serii PPP3

 • 100 zł

  Wartość nominalna jednej obligacji w PLN

 • niecałe
  3,5 roku

  termin wykupu obligacji

 • zapisy na obligacje 08.07.2020 – 22.07.2020

 • wypłata odsetek co 6 miesięcy

 • minimalna kwotazapisu to 1 obligacja

Informacje o spółce

 • Ghelamco Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest spółką zależną od Granbero Holdings Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol na Cyprze będącej gwarantem emisji Obligacji. Emitent jest spółką celową odpowiedzialną za pozyskiwanie finansowania dla działalności Grupy w Polsce. Granbero Holdings Limited wraz z podmiotami zależnymi, w tym Emitentem, tworzą grupę kapitałową będącą wiodącym deweloperem w Polsce i reprezentują Grupę Ghelamco na polskim rynku nieruchomości.

 • Grupa Ghelamco jest dużym europejskim deweloperem prowadzącym swoją działalność w Belgii oraz Europie Środkowo-Wschodniej (głównie w Polsce). Grupa Ghelamco prowadzi działalność na rynku nieruchomości od ponad 30 lat.

 • Wiodący deweloper nieruchomości komercyjnych w Polsce, obecny od 28 lat na naszym rynku.

 • Spółka dostarczyła ponad 0,65 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej oraz mieszkaniowej.

 • 24 sprzedane projekty komercyjne o łącznej wartości ok. 2 mld euro.

 • Dysponuje bankiem ziemi pozwalającym na realizację do przeszło 838 tys. m2 projektów komercyjnych (w tym projekty joint venture).

 • Spółka od wielu lat jest obecna na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce.

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 08 lipca 2020 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
 • 22 lipca 2020 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 24 lipca 2020 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 24 lipca 2020 r. Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości
 • 12 sierpnia 2020 r. Przewidywany Dzień Emisji
 • 20 sierpnia 2020 r. Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu
 • 15 stycznia 2024 r. Dzień Ostatecznego Wykupu

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 22 lipca
2020 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony


w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Członka Konsorcjum:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80
Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Online - w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu M/S Online zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 350.000.000,00 PLN
 • Wartość oferty obligacji serii PPP3: do 45.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Zapadalność: niecałe 3,5 roku - 15.01.2024
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie stałe 6,10%
 • Zabezpieczenie: Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited
 • Wpływy z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez Podmioty Zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Wpłaty

 • Termin zapisów: od 08 do 22 lipca 2020 r.
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Cena emisyjna Obligacji jest zmienna i uzależniona jest od dnia złożenia zapisu
 • Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Dom Maklerski.

Ważna informacja:

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Ghelamco Invest Sp. z o.o. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Warunkami Ostatecznymi Obligacji serii PPP3) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2020 roku. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny bezpłatnie na stronie http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.htmL Dostępna jest tam również lista POKów, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje serii PPP3. Emitent na żądanie inwestora przekaże prospekt na trwałym nośniku lub w wersji papierowej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy, stanowi informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i został sporządzony przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.) 00-807 Warszawa, adres e-mail: oferty@michaelstrom.pl.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ