Michael/Strom

OTWÓRZ RACHUNEK   En Pl

Ghelamco PPN

logo ghelamco 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 39 oferty.publiczne@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum oferującego obligacje. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie emisyjnym.

6,04%* (WIBOR 6M + 4,25%)

*Przykładowe sumaryczne oprocentowanie obligacji serii PPN emitowanych przez Ghelamco Invest Sp. z o.o. w skali roku przy uwzględnieniu wysokości stawki referencyjnej WIBOR 6M z dnia 04 marca 2019 r. wynoszącej 1,79%.

Poznaj Ghelamco
Invest Sp. z o.o.

   • 28 lat na polskim rynku deweloperskim
   • Wiodący deweloper nieruchomości komercyjnych w Polsce
   • Ponad 630 tys. m2 dostarczonej nowoczesnej powierzchni biurowej oraz magazynowej
   • 25 sprzedanych projektów komercyjnych o łącznej wartości ok. 1,7 mld EUR
   • W budowie budynki biurowe o powierzchni 200 tys. m2
   • Bank gruntów pozwalający na realizację do przeszło 780 tys. m2 projektów komercyjnych (w tym projekty joint venture)
   • Długoletnia obecność na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce
 • do 25
  mln zł

  Wartość ofertyobligacji serii PPN

 • 100 zł

  Wartość nominalna jednej obligacji w PLN

 • 3 lata

  termin wykupu obligacji

 • zapisy na obligacje 07.03.2019 - 21.03.2019*

 • wypłata odsetek co 6 miesięcy

 • minimalna kwotazapisu to 1 obligacja

Informacje o spółce

 • Ghelamco Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest spółką zależną od Granbero Holdings Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol na Cyprze będącej gwarantem emisji Obligacji. Emitent jest spółką celową odpowiedzialną za pozyskiwanie finansowania dla działalności Grupy w Polsce. Granbero Holdings Limited wraz z podmiotami zależnymi, w tym Emitentem, tworzą grupę kapitałową będącą wiodącym deweloperem w Polsce i reprezentują Grupę Ghelamco na polskim rynku nieruchomości.

 • Grupa Ghelamco jest dużym europejskim deweloperem prowadzącym swoją działalność w Belgii oraz Europie Środkowo-Wschodniej (głównie w Polsce). Grupa Ghelamco prowadzi działalność na rynku nieruchomości od ponad 30 lat.

 • Wiodący deweloper nieruchomości komercyjnych w Polsce, obecny od 28 lat na naszym rynku.

 • Spółka dostarczyła ponad 0,6 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej oraz magazynowej.

 • 25 sprzedanych projektów komercyjnych o łącznej wartości ok. 1,7 mld euro.

 • Dysponuje bankiem ziemi pozwalającym na realizację do przeszło 780 tys. m2 projektów komercyjnych (w tym projekty joint venture).

 • Spółka od wielu lat jest obecna na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce.

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 07 marca 2019 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów
 • 21 marca 2019 r. Zakończenie przyjmowania zapisów - może ulec skróceniu w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów
 • 22 marca 2019 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 25 marca 2019 r. Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości
 • 29 marca 2019 r. Przewidywany Dzień Emisji
 • 12 kwietnia 2019 r. Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 21 marca
2019 r.*

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony


w jednym z poniższych punktów obsługi Klienta Członka Konsorcjum:

Warszawa

Al. Jerozolimskie 134 (Eurocentrum, bud. B 10 p.)
02-305 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80
Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 400.000.000,00 PLN
 • Wartość oferty obligacji serii PPN: do 25.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Zapadalność: 3 lata
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + 4,25 p.p.
 • Zabezpieczenie: Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited
 • Wpływy z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości, realizowanych przez Podmioty Zależne od Granbero Holdings Limited, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie takich projektów inwestycyjnych.

Wpłaty

 • Termin zapisów: od 07 marca do 21 marca 2019 r.*
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Cena emisyjna Obligacji jest zmienna i uzależniona jest od dnia złożenia zapisu
 • Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zobowiązani są dokonać przelew zgodnie z aktualną ceną emisyjną na rachunek bankowy Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. nr 92 1240 1037 1111 0010 6897 2977 Tyt. przelewu: imię i nazwisko/nazwa Klienta, PESEL/KRS, zakup obl. GHELAMCO PPN

* Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 14 marca 2019 r. komunikatem Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów, w związku z czym zapisy na obligacje serii PPN Emitenta zostają skrócone do dnia 14 marca 2019 r. (włącznie).

Komunikat aktualizujący dostępny jest na stronie Emitenta: http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html. 

Ważna informacja:

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2018 r. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść prospektu emisyjnego. Prospekt jest dostępny na stronie http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html.

Ghelamco PPN

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ