Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Publiczna emisja obligacji Dekpol serii P2021A

Publiczna emisja obligacji Dekpol serii P2021A

logo kruk 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Zainwestuj w obligacje korporacyjne spółki Dekpol S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego oferującego obligacje. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Prospekcie.

Reklama

4,91%* (WIBOR 3M + 4,70%)

* Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 05.07.2021 r. wynosiła 0,21%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii P2021A w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 09.08.2021 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,70 p.p. wskazaną w Warunkach Emisji Obligacji serii P2021A. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii P2021A może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Poznaj
Dekpol S.A.

   • Akcje Spółki od stycznia 2015 r. notowane na rynku głównym GPW w Warszawie
   • Zdywersyfikowana działalność operacyjna: generalne wykonawstwo, segment deweloperski, produkcja konstrukcji stalowych i osprzętu do maszyn budowlanych
   • Wieloletnie doświadczenie Spółki na rynku budowlanym, atrakcyjny portfel realizowanych zamówień
   • Rozwojowy segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych, w tym łyżek do koparek
   • Bardzo dobre wyniki finansowe: 2020: Przychód 1 055 mln zł, EBITDA 92 mln zł oraz zysk netto 53 mln zł
   • Kilkuletnia obecność na rynku obligacji korporacyjnych
 • do 25
  mln zł

  Wartość ofertyobligacji serii P2021A

 • 1000 zł

  Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji w PLN

 • 3,5 roku

  Termin wykupu obligacji

 • Zapisy na obligacje do 04.08.2021 r.

 • Wypłata odsetek co 3 miesiące

 • Minimalna kwota zapisu to1 obligacja

Informacje o spółce

 • Grupa Dekpol prowadzi działalność operacyjną w 3 segmentach: generalne wykonawstwo, działalność deweloperska oraz produkcja osprzętu do maszyn budowlanych. Grupa posiada również podmiot produkujący konstrukcje stalowe i prefabrykaty betonowe, oraz hotel, którym zarządza podmiot zewnętrzny z doświadczeniem w branży hotelarskiej.

 • Spółka Dekpol sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) została założona w 2006 r. z przekształcenia „Zakładu Produkcyjno-Usługowego Dekpol Mariusz Tuchlin”.

 • Od 2017 roku prowadzone były działania związane z reorganizacją Grupy, której podstawowym celem było budowanie klasycznej struktury holdingowej, jak i dokonanie zmian organizacyjnych umożliwiających dalszy zrównoważony rozwój, poprzez spółki celowe: Dekpol Budownictwo sp. z o.o., Dekpol Deweloper sp. z o.o., Dekpol Steel sp. z o.o. oraz Betpref.

 • Grupa Dekpol prowadzi działalność deweloperską od 2007 roku. Od tego czasu sukcesywnie realizuje własne projekty mieszkaniowe na terenie Polski Północnej, głównie w Gdańsku. Dotychczas wybudowano ponad 25 inwestycje składające się z ok. 3 tys. lokali.

 • Dekpol Steel jest największym w Polsce producentem łyżek i osprzętu zintegrowanego do maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych, ziemnych, wykończeniowych i rolniczych.

 • Akcje Spółki od stycznia 2015 r. notowane są na rynku głównym GPW w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Spółki jest jej założyciel - Pan Mariusz Tuchlin (Prezes Zarządu).

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 04 sierpnia 2021 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 10 sierpnia 2021 r. Przewidywany dzień przydziału obligacji
 • 13 sierpnia 2021 r. Przewidywany Dzień Emisji
 • Sierpień 2021 r. Przewidywany termin rozpoczęcia notowań na Catalyst

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 04 sierpnia
2021 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony


w jednym z poniższych Punktów Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
tel.: +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. + 48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. + 48 12 622 40 80

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin
tel. + 81 565 70 49
Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel.: +48 42 307 05 53

Online

w formie elektronicznej za pośrednictwem
udostępnionego systemu M/S Online
zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 200.000.000,00 PLN
 • Wartość oferty obligacji serii P2021A: do 25.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 1 000,00 PLN
 • Zapadalność: 3,5 roku
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + 4,70 p.p.

Wpłaty

 • Termin zapisów: do 04 sierpnia 2021 r.
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Cena emisyjna Obligacji: 1000 zł (równa wartości nominalnej)
 • Klienci chcąc złożyć zapis na Obligacje zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski.

Ważna informacja:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Dekpol S.A. („Spółka”). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Oferty Obligacji. W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki www.dekpol.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ