Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Publiczna emisja obligacji BEST serii W2

Publiczna emisja obligacji BEST serii W2

logo KRUK 
Kontakt w sprawie oferty

+48 22 128 59 00 oferty@michaelstrom.pl

Wypełnij formularz
kontaktowy
przejdź do formularza

Oferta publiczna obligacji spółki BEST S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. jest członkiem konsorcjum dystrybucyjnego. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tej oferty.

Zwracamy uwagę, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w prospekcie podstawowym.

Reklama

4,44%* (WIBOR 3M+4,20%) w skali roku

*Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), która w dniu 20.09.2021 r. wynosiła 0,24%. Rzeczywisty poziom oprocentowania obligacji serii W2 w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalony na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 18.10.2021 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,20 p.p. wskazaną w Warunkach Emisji Obligacji serii W2. W kolejnych okresach odsetkowych, rzeczywista stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii W2 może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie, co w przedstawionym przykładzie.

Poznaj BEST S.A.

   • Jeden z wiodących graczy na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce
   • 24 lata na GPW - wieloletnia obecność na rynku akcji i obligacji
   • Portfel wierzytelności o szacowanym ERC* w wysokości 2,18 mld zł
   • Skorygowana EBITDA gotówkowa** – 216 mln zł w 2020 r. (+24% r/r)
   • *ERC – poziom przewidywanych niezdyskontowanych przepływów z portfeli nabytych do 31.12.2020 r.
   • ** Skorygowana EBITDA gotówkowa = zysk na działalności operacyjnej - przychody z wierzytelności nabytych + spłaty wierzytelności nabytych + amortyzacja - zmiana wartości inwestycji w Kredyt Inkaso
 • do 10
  mln zł

  Wartość ofertyobligacji serii W2

 • 100 zł

  Wartość nominalna i emisyjna jednej obligacji w zł

 • 5 lat

  Termin wykupu obligacji

 • Zapisy na obligacje do 06.10.2021 r.

 • Wypłata odsetekco 3 miesiące

 • Minimalny zapis to1 obligacja

Harmonogram oferty

 • Terminy Zdarzenie
 • 06 października 2021 r. Zakończenie przyjmowania zapisów
 • 08 października 2021 r. Planowany dzień przydziału obligacji
 • 26 października 2021 r. Przewidywany Dzień Emisji

Zakończenie
przyjmowania
zapisów 06 października
2021 r.

Zapisy Zapis na Obligacje może zostać złożony


w jednym z poniższych Punktów Obsługi Klienta Michael / Ström Dom Maklerski S.A

Warszawa

Al. Jerozolimskie 100 (Equator IV, 7 p.)
00-807 Warszawa
tel. +48 22 128 59 00

Poznań

ul. Wyspiańskiego 26B / 24 (City Park)
60-751 Poznań
tel. +48 61 226 83 14

Kraków

ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
tel. +48 12 622 40 80

Lublin

ul. Jana Sawy 2 (Zana House)
20-632 Lublin
tel. +48 81 565 70 49

Województwo świętokrzyskie


Dyrektor: Tomasz Rolka
tel. +48 533 398 395
Gdańsk

ul. Antoniego Słonimskiego 2 / U1
80-280 Gdańsk
tel. + 48 58 354 95 63

Wrocław

ul. Podwale 83 / 20 (OVO Wrocław)
50-414 Wrocław
tel. + 48 71 728 98 75

Łódź

ul. Stefana Jaracza 78 (Comarch)
90-243 Łódź
tel. +48 42 307 05 53

Województwo śląskie


Dyrektor: Michał Bulski
tel. +48 533 383 132

Online

w formie elektronicznej za pośrednictwem
udostępnionego systemu M/S Online
zgodnie z regulacjami Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Informacje o ofercie

 • Wartość Programu Emisji: do 200.000.000,00 PLN
 • Wartość oferty obligacji serii W2: do 10.000.000,00 PLN
 • Wartość nominalna 1 obligacji: 100,00 PLN
 • Zapadalność: 5 lat
 • Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 4,20%
 • Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów z Grupy oraz refinansowanie zadłużenia, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta.

Wpłaty

 • Termin zapisów: do 06 października 2021 r.
 • Minimalny zapis: 1 Obligacja
 • Cena emisyjna Obligacji: 100 zł (równa wartości nominalnej)
 • Klienci chcąc złożyć zapis za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski S.A. na Obligacje zobowiązani są zapewnić środki na Rachunku Papierów Wartościowych prowadzonym dla Klienta przez Michael / Ström Dom Maklerski.

Ważna informacja:

Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii W2 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy („Prospekt”) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 17 czerwca 2021 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: www.bossa.pl. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego w tym Michael/Ström Dom Maklerski S.A. Niniejsza reklama nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji w niej zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ