Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki P.A. NOVA S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski S.A. przeprowadził prywatną emisję 2-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki P.A. NOVA S.A. o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,80% w skali roku. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 23 kwietnia 2020 r. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta, w szczególności na zakup gruntów oraz realizację budowy nieruchomości komercyjnych. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

Grupa Kapitałowa P.A. NOVA prowadzi działalność w zakresie budowy i wynajmu nieruchomości komercyjnych na własny rachunek oraz świadczy usługi w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych (głównie obiektów handlowo-usługowych i hali przemysłowych). W latach 2002-2017 Grupa wykonała ponad 70 obiektów handlowych oraz 10 obiektów przemysłowych dla m.in.: IKEA, Aldi, Tesco, Netto czy Kaufland. Ponadto, w ramach Grupy Kapitałowej zostało zrealizowanych na własny rachunek 12 obiektów handlowych oraz 4 przemysłowe o łącznej powierzchni najmu 127,4 tys. m2, z czego obecnie w posiadaniu Grupy znajdują się obiekty o łącznej powierzchni 115,8 tys. m2. Akcje Spółki są notowane na rynku GPW od lipca 2007 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ