Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Inpro S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii B spółki Inpro S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach 6 miesięcznych. Termin wykupu obligacji to 10 października 2021 r. Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność Grupy Emitenta, w szczególności na zakup gruntów oraz realizację budowy projektów deweloperskich. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Zabezpieczeniem obligacji będzie hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na nieruchomości hotelowej "Dom Zdrojowy" zlokalizowanej w Jastarni ustanowiona na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji.

Grupa Inpro należy do czołówki firm deweloperskich działających na polskim rynku mieszkaniowym. Spółka została założona w 1987 r. i jest najstarszym deweloperem mieszkaniowym działającym na terenie Gdańska. Działalność Emitenta skupia się głównie na pomorskim rynku mieszkaniowym, gdzie Spółka zrealizowała ponad 60 inwestycji na ok. 6 tys. lokali. Grupa prowadzi działalność operacyjną w 3 segmentach: działalność hotelarska, produkcja prefabrykatów oraz usługi instalacyjne (sanitarno-grzewcze).  Akcje Spółki od 2011 r. notowane są na rynku głównym GPW w Warszawie.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ