Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Victoria Dom S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich obligacji serii K spółki Victoria Dom S.A. o wartości nominalnej 19,4 mln złotych.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 6-miesięcznego i marżę. Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów oraz na refinansowanie istniejących obligacji. Wykup obligacji nastąpi w terminie do dnia 26 czerwca 2022. Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ