Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Dekpol S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Dekpol S.A. o łącznej wartości nominalnej 50 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i oparte na stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę 4,9%. Odsetki od Obligacji są płatne w okresach 6 miesięcznych. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 28 października 2023 r. 

Zabezpieczeniem spłaty Obligacji będzie hipoteka umowna, która zostanie ustanowiona na nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie, której właścicielem jest spółka zależna od Emitenta - Dekpol Deweloper sp. z o.o., z najwyższym pierwszeństwem na rzecz administratora hipoteki do kwoty odpowiadającej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H.

Grupa Dekpol prowadzi działalność operacyjną w 3 segmentach: generalne wykonawstwo, działalność deweloperska oraz produkcja łyżek i osprzętu do maszyn budowlanych. Grupa posiada również hotel, którym zarządza podmiot zewnętrzny z doświadczeniem w branży hotelarskiej. W 2012 r. Spółka poszerzyła ofertę działu konstrukcji stalowych i rozpoczęła produkcję łyżek do koparek i osprzętu do maszyn budowlanych. Działalność Spółki skoncentrowana jest w głównej mierze w Polsce Północnej, ale Grupa realizuje projekty również w innych rejonach kraju. Akcje Spółki od stycznia 2015 r. notowane są na rynku głównym GPW w Warszawie (kapitalizacja wynosi ok. 220 mln zł).

- Emisja Dekpol S.A. wzbudziła duże zainteresowanie wśród inwestorów ze względu na zdywersyfikowaną i wysoko rentowną działalność emitenta oraz obniżone wskaźniki zadłużenia. W efekcie nastąpiła istotna redukcja złożonych zapisów. Sukces emisji jest tym większy, że wzięło w niej udział wiele funduszy, w tym inwestorzy wcześniej nie finansujący spółki – powiedział Marcin Dąbek, członek zarządu DM Michael/Ström, będącego organizatorem emisji. 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ