Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Każdy dzień jest nowym wyzwaniem

Zapoznaj się z aktualnymi informacjami na temat działalności Domu Maklerskiego.

Aktualności

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Dekpol S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji spółki Dekpol S.A. o łącznej wartości nominalnej 17,65 mln złotych.

więcej

Przerwa techniczna w dostępności aplikacji M/S Online

Uprzejmie informujemy, że od godz. 23:00 w dniu 26.03.2021 r. (piątek) do godz. 00:45 w dniu 27.03.2021 r. (sobota) nastąpi przerwa w dostępności aplikacji M/S Online.

więcej

Informacja o nieprowadzeniu obsługi Klientów w dniu 2 kwietnia 2021 r.

W dniu 2 kwietnia br. (Wielki Piątek) Michael / Ström Dom Maklerski S.A. nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi w Punktach Obsługi Klientów.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki DL Invest Grroup PM S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii F spółki DL Invest Group PM o wartości nominalnej 15 mln złotych.

więcej

Przerwa techniczna w dostępności aplikacji M/S Online

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.03.2021 r. od godz. 22:00 do godz. 23:00 nastąpi przerwa w dostępności aplikacji M/S Online.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Domesta sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Domesta sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 18,5 mln złotych. 

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym obligacje spółki Ghelamco Invest

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 39-miesięczne obligacje serii PU1 spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Nickel Finance sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Nickel Finance sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 17 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Dekpol S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji spółki Dekpol S.A. o łącznej wartości nominalnej 21,5 mln złotych.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje spółki KRUK SA

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje serii AK2 spółki KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Oprocentowanie było oparte o stopę procentową w wysokości 4,20%. 

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii E White Stone Development sp. z o.o.

Oferta publiczna Obligacji zwykłych na okaziciela serii E spółki White Stone Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 10 lutego 2021 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Dekpol Deweloper sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3,5-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Dekpol Deweloper sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii B VEHIS FIN1 sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że oferta publiczna Obligacji zwykłych na okaziciela serii B spółki VEHIS FIN1 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach doszła do skutku.

więcej

Brak dostępu do aplikacji M/S Online

Uprzejmie informujemy, że w okresie od godz. 11:00 w dniu 31.12.2020 r. (czwartek) do godz. 00:45 w dniu 01.01.2021 r. (piątek) nastąpi przerwa w dostępności aplikacji M/S Online.

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii J Dekpol S.A.

Niniejszym informujemy, że oferta publiczna Obligacji zwykłych na okaziciela serii J spółki Dekpol S.A. z siedzibą w Warszawie doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 22 grudnia 2020 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Cavatina Holding S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisje 3,5-letnich zabezpieczonych obligacji serii E spółki Cavatina Holding S.A. o wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

Wstrzymanie obsługi bezpośredniej Klientów w POK Wrocław do dnia 11 grudnia 2020 roku włącznie

Uprzejmie informujemy, że ze względu na przyjęte w Michael / Ström Dom Maklerski S.A. zasady bezpieczeństwa, do dnia 11 grudnia 2020 roku włącznie wstrzymana została bezpośrednia obsługa Klientów w Punkcie Obsługi Klienta we Wrocławiu.

więcej

Przerwa techniczna w dostępności aplikacji M/S Online

Informujemy, że w związku z obowiązkowymi testami organizowanymi przez KDPW S.A., w okresie od godz. 20:00 do godz. 24:00 w dniu 26.11.2020 r. (czwartek) nastąpi przerwa w dostępności aplikacji M/S Online. 

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Arche S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii G spółki Arche S.A. o wartości nominalnej 15,7 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Dekpol S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Dekpol S.A. o łącznej wartości nominalnej 50 mln złotych. 

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Victoria Dom S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich obligacji serii P spółki Victoria Dom S.A. o wartości nominalnej 43,1 mln złotych.

więcej

Przerwa techniczna w dostępności aplikacji M/S Online

W dniu 24.10.2020 r. (od godz. 18:00) do dnia 25.10.2020 r. (do godz. 01:00) nastąpi przerwa techniczna.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji partycypacyjnych dla spółki Budlex Finance Sp. z o.o.

DM Michael / Ström przeprowadził emisję 3-letnich obligacji spółki Budlex Finance Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych. Obligacje są oprocentowane według stałek stopy procentowej, a odsetki wypłacane w kuponie kwartalnym.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla Vehis Fin 1

Michael / Ström DM przeprowadził emisje 48-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii A dla Vehis Fin 1 sp. z o.o. o wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Ronson Development SE

DM Michael / Ström przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji spółki Ronson Development SE o łącznej wartości nominalnej 100 mln złotych. Termin wykupu obligacji przypada na 02.04.2024 r. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M i 4,30%.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla SG NS FIZ

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 32-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii F dla SG NS FIZ o wartości nominalnej 5 mln złotych.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje spółki KRUK SA

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje serii AK1 spółki KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Oprocentowanie było oparte o stopę procentową w wysokości 4,80%. 

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Indos S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii K5 spółki Indos S.A. o wartości nominalnej 10,8 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Soltex Holding Sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Soltex Holding Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych. 

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki White Stone Development sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii D spółki White Stone Development sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Popyt na obligacje przekroczył zakładane 25 mln zł i dokonana została redukcja zapisów.

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii K I2 Development S.A.

Niniejszym informujemy, że oferta publiczna Obligacji, to jest obligacji zwykłych na okaziciela serii K spółki I2 Development S.A. z siedzibą w Warszawie doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 13 sierpnia 2020 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii N spółki Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych. Stopa redukcji wyniosła 41,18%. 

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Yuniversal Development sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Yuniversal Development sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 2,7 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla SG NS FIZ

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 33-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii E dla SG NS FIZ o wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3,5-letnie obligacje spółki Ghelamco Invest

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3,5-letnie obligacje serii PPP3 spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Oprocentowanie wynosiło 6,10%. 

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii O Victoria Dom S.A.

Informujemy, że oferta publiczna Obligacji, to jest obligacji zwykłych na okaziciela serii O spółki Victoria Dom S.A. z siedzibą w Warszawie doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 21 lipca 2020 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3,5-letnie obligacje spółki Ghelamco Invest

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3,5-letnie obligacje serii PPP2 spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Oprocentowanie wynosiło 6,10%. 

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii F Arche S.A.

Niniejszym informujemy, że oferta publiczna Obligacji, to jest obligacji zwykłych na okaziciela serii F spółki Arche S.A. z siedzibą w Warszawie doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 25 czerwca 2020 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami. 

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Mota-Engil Real Estate Management sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 2-letnich obligacji serii A spółki Mota-Engil Real Estate Management sp. z o.o. o wartości nominalnej 15 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Victoria Dom S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził emisję 3-letnich obligacji serii N spółki Victoria Dom S.A. o wartości nominalnej 10,5 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Yuniversal Development sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Yuniversal Development sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4,3 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Wechta Inwestycje sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję 2,5-letnich zabezpieczonych obligacji serii D spółki Wechta Inwestycje sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 3,4 mln złotych.

więcej

Zasady prowadzenia obsługi Klientów w POK-ach do 30 kwietnia br.

W związku ze stanem zagrożenia COVID-19 w dniach 30 marca – 30 kwietnia br. obsługa klientów w POK-ach Domu Maklerskiego nie będzie prowadzona.

więcej

Rejestr Akcjonariuszy - ważny komunikat dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych!

„Tarcza antykryzysowa” wdrożona przez polski Rząd, nie zmienia terminu wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla spółek akcyjnych i dla spółek komandytowo-akcyjnych.

więcej

Zmiana adresu siedziby Michael / Ström Dom Maklerski S.A. oraz adresu Punktu Obsługi Klienta w Warszawie

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku adres siedziby Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie oraz adres Punktu Obsługi Klienta w Warszawie ulega zmianie.

więcej

Do dnia 10 kwietnia 2020 r. nasze Punkty Obsługi Klienta zostają zamknięte.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa uprzejmie informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020 r (włącznie) nie będziemy prowadzić bezpośredniej obsługi klientów we wszystkich lokalach naszych Punktów obsługi klienta. 

więcej

Nowe funkcjonalności w M/S Online – zaloguj się i sprawdź!

Każdego dnia pracujemy nad rozszerzaniem i ulepszaniem funkcjonalności w systemie transakcyjnym M/S Online. Jest nam bardzo miło poinformować, że od dziś mogą Państwo skorzystać z opcji składania zapisu na ofertę w formie elektronicznej.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Marvipol Development S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję 3-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki Marvipol Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 2,7 mln złotych. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M i marży.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki I2 Development S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję zabezpieczonych obligacji serii J spółki i2 Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki AIQLABS sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 19-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii 009 dla AIQLABS o wartości nominalnej 7 mln złotych.

więcej

Zmiana Regulaminu świadczenia usług maklerskich

W związku z wdrożeniem nowych funkcjonalności w aplikacji M/S Online, Michael / Ström Dom Maklerski S.A. dokonał niezbędnych zmian Regulaminu świadczenia usług maklerskich w przedmiotowym zakresie. Zmiany wchodzą w życie z dniem 24 lutego 2020 r.

więcej

Michael/Ström Dom Maklerski był wyłącznym organizatorem i agentem emisji obligacji dla Matexi Polska o wartości 75 mln PLN.

Michael/Ström Dom Maklerski był wyłącznym organizatorem i agentem emisji obligacji dla Matexi Polska o wartości 75 mln PLN. Całość przeprowadzonej emisji została objęta przez pojedynczego obligatariusza, którym jest podmiot z Grupy PZU. 

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Infinity S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii H spółki Infinity S.A. o wartości nominalnej 2,9 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki AOW Faktoring S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 27-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii N spółki AOW Faktoring S.A. o wartości nominalnej 5 mln złotych.

więcej

Przerwa techniczna w dostępności aplikacji M/S Online

Uprzejmie informujemy, że w okresie od godz. 11:00 w dniu 31.12.2019 r. (wtorek) do godz. 04:00 w dniu 01.01.2020 r. (środa) nastąpi przerwa w dostępności aplikacji M/S Online. Za wynikające z tego faktu niedogodności przepraszamy.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Infinity S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii G spółki Infinity S.A. o wartości nominalnej 8,1 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki DL Invest Group PM S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii D spółki DL Invest Group PM o wartości nominalnej 7,3 mln złotych.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje spółki Ghelamco Invest

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3,5-letnie obligacje serii PQ spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 14,9 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 4,35%. 

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje spółki Ghelamco Invest

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3,5-letnie obligacje serii PP spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 4,35%. 

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Yuniversal Podlaski sp. z o.o.

DM Michael / Ström przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Yuniversal Podlaski sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 15,5 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki HM Inwest S.A.

DM Michael / Ström przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki HM Inwest S.A. o łącznej wartości nominalnej ok. 28 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Victoria Dom S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich obligacji serii M spółki Victoria Dom S.A. o wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

Przerwa techniczna w dostępności aplikacji M/S Online

Uprzejmie informujemy, że w okresie od godz. 21:00 w dniu 22.11.2019 r. (piątek) do godz. 16:00 w dniu 24.11.2019 r. (niedziela) nastąpi przerwa w dostępności aplikacji M/S Online.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Arche sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii E spółki Arche sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 mln złotych.

więcej

Nowy Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.10.2019 r. zmianie ulega treść Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich. 

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Infinity S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 2-letnich zabezpieczonych obligacji serii F spółki Infinity S.A. o wartości nominalnej 8 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla SG NS FIZ

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 12-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii C dla SG NS FIZ o wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

Przerwa techniczna w systemie M/S online

Uprzejmie informujemy, że w okresie od godz. 22:00 w dniu 11.10.2019 r. (piątek) do godz. 22:00 w dniu 13.10.2019 r. (niedziela) nastąpi przerwa w dostępności aplikacji M/S Online. Za wynikające z tego faktu niedogodności przepraszamy.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Indos S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii K4 spółki Indos S.A. o wartości nominalnej 5 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Indos S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii K3 spółki Indos S.A. o wartości nominalnej 7,5 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki AOW Faktoring S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 2-letnich zabezpieczonych obligacji serii M spółki AOW Faktoring S.A. o wartości nominalnej 5 mln złotych.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje spółki KRUK SA

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje serii AJ1 spółki KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,50%.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla SG NS FIZ

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 27-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii B dla SG NS FIZ o wartości nominalnej 6,5 mln złotych.

więcej

Przerwa techniczna w systemie M/S online

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. w godzinach 13:00 - 16:00 możliwe są krótkotrwałe przerwy w dostępności aplikacji M/S Online. Za wynikające z tego faktu niedogodności przepraszamy.

więcej

Informacja o nieprowadzeniu obsługi Klientów w dniu 16 sierpnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 sierpnia 2019 r. nie będzie prowadzona obsługa Klientów w Punkach Obsługi Klienta. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy. 

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje spółki Ghelamco Invest

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje serii PM spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 24,8 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 4,25%.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Victoria Dom S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich obligacji serii L spółki Victoria Dom S.A. o wartości nominalnej 6,6 mln złotych.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje spółki Ghelamco Invest

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje serii PM spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 4,25%. 

więcej

M/S DM otrzymał wysoką ocenę Giełdy Papierów Wartościowych jako Autoryzowany Doradca

Michael / Ström Dom Maklerski już trzeci rok z rzędu otrzymał wysoką ocenę Giełdy Papierów Wartościowych jako Autoryzowany Doradca. Trafił do pierwszej – najlepszej grupy spośród czterech, do których trafiają doradcy ASO.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Victoria Dom S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich obligacji serii K spółki Victoria Dom S.A. o wartości nominalnej 19,4 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla SG NS FIZ

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 27-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii A dla SG NS FIZ o wartości nominalnej 9,3 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Arche sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii D spółki Arche sp. z o.o. o wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Indos S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii K2 spółki Indos S.A. o wartości nominalnej 7 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Vantage Development S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję 3,5-letnich niezabezpieczonych obligacji serii T spółki Vantage Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 45,4 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki AOW Faktoring S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3,5-letnich zabezpieczonych obligacji serii L spółki AOW Faktoring S.A. o wartości nominalnej 3,25 mln złotych.

więcej

Oferta publiczna obligacji serii PPN spółki Ghelamco Invest sp. z o.o.

Informujemy, że zgodnie z opublikowanym w dniu 14 marca 2019 r. komunikatem Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje spółki Ghelamco Invest

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3-letnie obligacje serii PPN spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. 

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4,5-letnie obligacje spółki Echo Investment S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4,5-letnie obligacje serii J spółki Echo Investment S.A. o łącznej wartości nominalnej 18,8 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 3,40%. 

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Everest Capital sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3,5-letnich zabezpieczonych obligacji serii M spółki Everest Capital sp. z o.o. o wartości nominalnej 5 mln złotych.

więcej

M/S DM w czołówce rankingu Cbonds.com

Na koniec roku 2018 Michael / Ström Dom Maklerski znalazł się w ścisłej czołówce rankingu agencji Cbonds.com monitorującej rynek obligacji środkowo-wschodniej Europy.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Ronson Development SE

DM Michael / Ström przeprowadził prywatną emisję 4-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Ronson Development SE o łącznej wartości nominalnej 32,3 mln złotych. 

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Capital Service S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 21-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii L spółki Capital Service S.A. o wartości nominalnej 8,9 mln złotych.

więcej

Informacja o planowanej przerwie technicznej w serwisie M/S Online

Uprzejmie informujemy, że od godz. 17:00 w dniu 31 grudnia 2018 r. do godz. 13:00 w dniu 01 stycznia 2019 r. nastąpi przerwa w dostępie do serwisu M/S Online.

więcej

Informacja o nieprowadzeniu obsługi Klientów w dniach 24 i 31 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 08/11/2018 Zarządu Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z dnia 15 listopada 2018 r. w dniach 24 oraz 31 grudnia 2018 roku nie będzie prowadzona obsługa Klientów.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Infinity S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii E spółki Infinity S.A. o wartości nominalnej 11 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Capital Service S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisje 21-miesięcznych zabezpieczonych obligacji serii K spółki Capital Service S.A. o wartości nominalnej 13,1 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził dwie prywatne emisje obligacji dla spółki Wechta Inwestycje sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził dwie prywatne emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii A oraz B spółki Wechta Inwestycje sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 22,5 mln złotych.

więcej

Informacja o nieprowadzeniu obsługi w dniu 2 listopada 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 27/10/2018 z dnia 26 października 2018 roku Zarządu Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. w dniu 2 listopada 2018 roku nie będzie prowadzona obsługa Klientów.

więcej

M/S DM w czołówce rankingu Cbonds.com

Po trzech kwartałach 2018 Michael / Ström Dom Maklerski znalazł się w ścisłej czołówce rankingu agencji Cbonds.com monitorującej rynek obligacji środkowo-wschodniej Europy.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Inpro S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji serii B spółki Inpro S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził dwie prywatne emisje obligacji dla spółki i2 Development S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził dwie prywatne emisje zabezpieczonych obligacji serii G i H spółki i2 Development S.A..

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Soltex Holding Sp. z o.o.

Michael / Ström DM przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Soltex Holding Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Nickel Development Sp. z o.o.

Michael / Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Nickel Development Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Soltex Holding Sp. z o.o.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Soltex Holding Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 13 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził publiczną emisję obligacji dla spółki i2 Development S.A.

Michael / Ström DM przeprowadził publiczną emisję 2,5-letnich obligacji spółki i2 Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych. Emisja odbyła się w ramach I Programu Emisji Obligacji do 100 mln zł na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez KNF w dniu 25 maja 2018 r.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Marvipol Development S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przeprowadził prywatną emisję 4-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki Marvipol Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Capital Park S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Capital Park S.A. o łącznej wartości nominalnej 7 mln euro.

więcej

Michael / Ström przygotowuje się do działalności jako Członek Giełdy Papierów Wartościowych

Stale pracujemy nad tym, aby współpraca z Naszymi Klientami mogła się rozwijać, a dostarczane przez nas rozwiązania, sposób obsługi oraz produkty jak najpełniej zaspokajały ich potrzeby, dlatego mamy przyjemność poinformować o rozszerzeniu zakresu naszej działalności.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Dekpol S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przeprowadził prywatną emisję 33-miesięcznych niezabezpieczonych obligacji spółki Dekpol S.A. o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Ronson Development SE

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. przeprowadził prywatną emisję 4-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki Ronson Development SE o łącznej wartości nominalnej 50 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki P.A. NOVA S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski S.A. przeprowadził prywatną emisję 2-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki P.A. NOVA S.A. o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Benefit Partners Sp. z o.o.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 4-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Benefit Partners Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych.

więcej

Informacja o nieprowadzeniu obsługi w dniu 30 marca 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 02/01/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku Zarządu Michael / Ström Domu Maklerskiego S.A. w dniu 30 marca 2018 roku (Wielki Piątek) nie będzie prowadzona obsługa Klientów.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje Kredyt Inkaso S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje serii PA02 Kredyt Inkaso o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł.

więcej

Pierwsi Maklerzy Nadzorujący w Michael/Ström

We czwartek 15 marca 2018 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się egzamin na Maklera nadzorującego, którego zadaniem jest m.in. czuwanie nad prawidłowością przebiegu transakcji giełdowych zlecanych przez inwestorów. Zdało go trzech naszych kolegów!

więcej

Informacja o nieprowadzeniu obsługi we Wrocławiu dnia 16 marca 2018

Informujemy, że w dniu 16 marca 2018 roku Punkt Obsługi Klienta we Wrocławiu będzie nieczynny.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Dekpol S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki Dekpol S.A. o łącznej wartości nominalnej 76,9 mln złotych.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje MCI.PrivateVentures FIZ.

Michael/Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje serii P1C MCI.PrivateVentures FIZ o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 3,50%.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki i2 Development S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 2-letnich obligacji spółki i2 Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych.

więcej

Zmiany osobowe w Michael/Ström

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2017 r. pan Michał Abramczyk został powołany z dniem 1 lutego 2018 r. na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a pan Piotr Ludwiczak został powołany na nowoutworzone stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki HM Inwest S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki HM Inwest S.A. o łącznej wartości nominalnej ok. 36 mln złotych.

więcej

Przekształcenie Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. w Michael/Ström Dom Maklerski S.A

Informujemy, iż w dniu 19 stycznia 2018 roku, na podstawie stosowanego postanowienia sądu rejestrowego, nastąpiło przekształcenie Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o. w S.A. Przekształcenie nastąpiło w oparciu o przepisy art. 551 i nast. k.s.h.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Soltex Holding Sp. z o.o.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Soltex Holding Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji partycypacyjnych dla spółki Budlex Finance Sp. z o.o.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 4-letnich obligacji partycypacyjnych spółki Budlex Finance Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Capital Park S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Capital Park S.A. o łącznej wartości nominalnej 15,1 mln euro.

więcej

Rozszerzenie zakresu działalności Michael / Ström

Stale pracujemy nad tym, aby współpraca z Naszymi Klientami mogła się rozwijać a dostarczane przez nas rozwiązania, sposób obsługi oraz produkty jak najpełniej zaspokajały ich potrzeby, dlatego mamy przyjemność poinformować, że w dn. 19 grudnia br. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu naszej działalności.

więcej

Informacja o nieprowadzeniu obsługi w dniach 27-29 grudnia 2017

Informujemy, że zgodnie uchwałą nr 07/12/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku Zarządu Michael / Ström Dom Maklerski Sp. z o.o. w dniach 27-29 grudnia 2017 roku nie będzie prowadzona obsługa klientów.

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii B Benefit Partners sp. z o.o.

Niniejszym informujemy, że oferta publiczna Obligacji, to jest obligacji zwykłych na okaziciela serii B Benefit Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 13 grudnia 2017 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 4-letnich obligacji spółki GetBack S.A. o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Vantage Development S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3,5-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki Vantage Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 70 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Marvipol S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Marvipol S.A. o łącznej wartości nominalnej 66 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki GetBack S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 4-letnich obligacji spółki GetBack S.A. o łącznej wartości nominalnej ok. 3 mln euro.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje MCI.PrivateVentures FIZ.

Michael/Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4-letnie obligacje serii P1B MCI.PrivateVentures FIZ o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 3,50%.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Indos S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Indos S.A. o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3,5-letnie obligacje spółki GetBack S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 3,5-letnie obligacje serii PP5 spółki GetBack S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,00%.

więcej

Informacja o nieprowadzeniu obsługi w dniu 16 czerwca 2017

Informujemy, że zgodnie uchwałą nr 02/04/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku Zarządu Michael / Ström Dom Maklerski Sp. z o.o. w dniu 16 czerwca 2017 roku nie będzie prowadzona obsługa klientów.

więcej

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Michael/Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje serii PG spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ok. 148 mln zł. Obligacje zabezpieczone są poręczeniem spółki holdingowej Granbero Holdings Ltd.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję 2,5-letnich obligacji spółki i2 Development S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził publiczną emisję 2,5-letnich niezabezpieczonych obligacji serii D spółki i2 Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych. Spółka planuje wprowadzić obligacje na ASO Catalyst.

więcej

M/S DM przeprowadził 3 emisje rocznych obligacji spółki getBACK S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził w marcu i kwietniu 3 emisję rocznych zabezpieczonych obligacji spółki getBACK S.A. o łącznej wartości nominalnej ok. 38 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Wratislavia Biodiesel S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Wratislavia Biodiesel S.A. o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję 2,5-letnich obligacji spółki i2 Development S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 2,5-letnich niezabezpieczonych obligacji serii B spółki i2 Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych. Spółka planuje wprowadzić obligacje na ASO Catalyst.

więcej

M/S DM przeprowadził dwie prywatne emisje 3,5-letnich obligacji spółki Vantage Development S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził dwie prywatne emisje 3,5-letnich niezabezpieczonych obligacji spółki Vantage Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 65 mln złotych. Obie serie Spółka planuje wprowadzić na ASO Catalyst, gdzie będą notowane jako jedna seria.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Indos S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Indos S.A. o łącznej wartości nominalnej 8,5 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził dwie prywatne emisje 3-letnich obligacji spółki Arche Sp. z o.o.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził dwie prywatne emisje 3-letnich zabezpieczonych obligacji spółki Arche Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Budner S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Budner S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych. Dla Spółki jest to pierwsza emisja obligacji.

więcej

Michael / Ström zajął 2. miejsce w kategorii na najlepsze analizy na polskim rynku finansowym podczas "V Polish Debt Market Conference"

18 października 2016 r. podczas "V Polish Debt Market Conference" organizowanej przez Cbonds zostały wręczone nagrody: "Best Research on Polish Financial Markets" oraz "Best Investment Bank in Poland".

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Dafter Enterprise Sp. z o.o.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Dafter Enterprise Sp. z o.o., zarządzanej przez Griffin Real Estate, o łącznej wartości nominalnej 15 mln złotych.

więcej

Nie tylko praca zawodowa

Leszek Traczyk, członek zarządu Domu Maklerskiego Michael / Ström startował w tym sezonie w blisko 30 wyścigach kolarskich na szosie.

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii P Ronson Europe N.V.

Komunikat dotyczący wyniku oferty publicznej obligacji serii P Ronson Europe N.V.

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii N Vantage Development S.A.

Komunikat dotyczący wyniku oferty publicznej obligacji serii N Vantage Development S.A.

więcej

Wyniki oferty publicznej obligacji serii H AOW Faktoring S.A.

Wyniki oferty publicznej obligacji serii H AOW Faktoring S.A.

więcej

Michael / Ström przeprowadził emisję obligacji dla spółki Robyg S.A.

25 maja DM Michael / Ström przeprowadził prywatną emisję 4-letnich obligacji spółki Robyg SA serii R o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Capital Park S.A.

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Capital Park S.A. o łącznej wartości nominalnej 9,2 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Ronson SA

18 marca Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3,5-letnich obligacji spółki Ronson Europe N.V. serii N o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

Obligacje wieczyste szczególnie atrakcyjne dla banków. Kapitał z emisji podwyższa wskaźniki wypłacalności.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Prezesem Domu Maklerskiego Michałem Ząbczyńskim na temat obligacji wieczystych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję ok. 3,5-letnich obligacji spółki Vantage

25 lutego Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję ok. 3,5-letnich obligacji spółki Vantage serii M o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki BEST SA

30 grudnia Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję obligacji dla spółki BEST SA.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki ORION INVESTMENT SA

18 grudnia Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Orion Investment SA serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki AOW Faktoring

9 grudnia Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki AOW Faktoring S.A. serii G o łącznej wartości nominalnej 5 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki AISAN KOGENERACJA I SP. Z O.O.

7 grudnia Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję ponad 4-letnich obligacji spółki AISAN Kogeneracja Sp. z o.o. serii A o łącznej wartości nominalnej 5,5 mln złotych.

więcej

Nickel Development przydziela obligacje o wartości 10 mln zł

W dniu 17 listopada 2015 r. nastąpił przydział wszystkich objętych ofertą publiczną obligacji serii D emitowanych przez Nickel Development S.A. z siedzibą w Złotnikach, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki HM INWEST SA

18 listopada Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki HM Inwest SA serii A o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

Ruszyła publiczna emisja obligacji Nickel Development o wartości 10 mln zł

Dnia 28 października Dom Maklerski Michael / Ström rozpoczął pierwszą publiczną emisję obligacji. Emitentem jest Nickel Development Sp. z o. o. a łączna wartość emisji to 10 mln. Planowany termin zakończenia zapisów to 13 listopada 2015 r.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki White Stone Development

27. października Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki White Stone Development serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji dla spółki Dekpol SA

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję prywatną 3-letnich obligacji korporacyjnych firmy Dekpol S.A. o wartości 35  mln złotych.

więcej

Członek zarządu - Leszek Traczyk na podium Roadmaraton!

19 września w Rajczy odbył się finał ogólnopolskiego cyklu wyścigów w kolarstwie szosowym - Roadmaraton. Miło jest nam poinformować, że wśród laureatów znalazł się nasz członek zarządu - Leszek Traczyk.

więcej

Michael/Ström zorganizował emisję obligacji spółek deweloperskich o wartości blisko 100 mln zł

W okresie od stycznia do sierpnia Dom Maklerski Michael/Ström przeprowadził emisję obligacji pięciu firm deweloperskich o łącznej wartości 99 milionów złotych.

więcej

M/S DM przeprowadził prywatną emisję obligacji Biomed Lublin

Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję prywatną 3-letnich obligacji korporacyjnych firmy "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. o wartości 9 mln złotych.

więcej

M/S DM zorganizował emisję obligacji dla spółki Robyg

6 sierpnia Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził emisję prywatną 4-letnich obligacji spółki Robyg serii O o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych.

więcej

Poznańskie GT dojechało do końca!

Gran Turismo Polonia 2015 jak co roku zgromadziło tysiące fanów super samochodów. Przez 3 dni motoryzacyjnego święta mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogli przyglądać się zmaganiom na profesjonalnym torze wyścigowym, a także spróbować swoich sił za kierownicą luksusowych aut. Organizatorzy i widzowie już zacierają ręce na przyszłoroczną edycję imprezy.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki White Stone Development

2. lipca Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki White Stone Development serii A o łącznej wartości nominalnej 8 mln złotych.

więcej

Inauguracja Gran Turismo

21 maja br. w Whiskey Bar 88 w kompleksie City Park w  Poznaniu odbyła się konferencja inaugurująca Gran Turismo Polonia Jest to jedno z największych wydarzeń motoryzacyjno-lifestyle’owych w Polsce.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla spółki Vantage

18. maja Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 3-letnich obligacji spółki Vantage serii I o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

więcej

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Przedstawiamy komentarz p. Rafała Rewczuka, analityka DM Michael / Ström na temat tej decyzji.

więcej

Michael / Ström dla firm deweloperskich

8 kwietnia br. na Catalyst i Bond Spot miał miejsce debiut 100 tys. obligacji serii I firmy Ronson Europe N.V. o wartości nominalnej 100 zł każda. Za projekt pozyskania finansowania dłużnego w drodze emisji tych papierów wartościowych w styczniu br. odpowiadał zespół Domu Maklerskiego Michael / Ström.

więcej

M/S DM przeprowadził emisję obligacji dla grupy deweloperskiej GEO

2. kwietnia Michael/Ström Dom Maklerski przeprowadził prywatną emisję 4-letnich obligacji grupy deweloperskiej GEO serii K o łącznej wartości nominalnej 14 mln złotych.

więcej

Nowa siedziba Domu Maklerskiego Michael / Ström

Dom Maklerski Michael / Ström zmienił siedzibę. Nowe biuro mieści się w Eurocentrum Office Complex przy Alejach Jerozolimskich 124-138 w Warszawie. 

więcej

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 50 pb. Przedstawiamy komentarz p. Rafała Rewczuka, analityka DM Michael / Ström na temat tej decyzji i jej wpływu na rynek obligacji korporacyjnych. 

więcej

Rusza Dom Maklerski Michael / Ström

Na rynku kapitałowym pojawia się nowy gracz specjalizujący się w obligacjach korporacyjnych.

więcej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ