Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Emisja publiczna Kredyt Inkaso serii PA02

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. był członkiem konsorcjum oferującego obligacje.

  • Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami.
  • Grupa inwestuje w pakiety wierzytelności na rachunek własny oraz zajmuje się zarządzaniem sekurytyzowanymi funduszami spoza Grupy. Przy nabywaniu portfeli Kredyt Inkaso współpracuje regularnie z największymi bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne.
  • Grupa prowadzi działalność operacyjną w Europie środkowo-Wschodniej, na terenie Polski, Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji.
  • Od 2007 roku Kredyt Inkaso obecne jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Dane szczegółowe

Rodzaj papieru wartościowego obligacje na okaziciela emisji Kredyt Inkaso serii PA02
Oprocentowanie Oprocentowanie 6M + 3,7 %
Okresy odsetkowe 6M
Wartość emisji 30 mln
Zapadalność 4 lata
Rynek notowań Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst
Zabezpieczenie obligacje niezabezpieczone
Termin zapisów 09.03 – 22.03.2018 r.
Przydział 26.03.2018 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ