Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Michael / Ström uczestniczył w emisji obligacji dla spółki GetBack S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski Sp. z o.o. był członkiem konsorcjum oferującego obligacje.

  • GetBack S.A. powstała w 2012 roku. Od marca 2014 r. Spółka jest również obecna na rynku wierzytelności w Rumunii. Grupa na koniec 2016 roku zatrudniała ponad 1 000 pracowników.
  • GetBack S.A. jest zarządzającym wierzytelnościami, który zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi w 5 własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych reprezentowanych przez pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych.
  • Model biznesowy Grupy GetBack oparty jest na następujących filarach: zakup portfeli wierzytelności na rachunek własny, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zewnętrznych funduszy oraz świadczenie usług związanych z dochodzeniem wierzytelności na zlecenie w imieniu innych podmiotów.
  • W 2016 r. 100% akcji GetBack S.A. zostało nabyte przez konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele, który jest wiodącym akcjonariuszem DNLD Sp. z o.o., która posiada wszystkie akcje GetBack S.A.

Dane szczegółowe

Rodzaj papieru wartościowego obligacje na okaziciela serii PP3
Oprocentowanie zmienne, WIBOR 3M + 4,2%
Okresy odsetkowe 3M
Wartość emisji 40 mln
Zapadalność 3,5 roku
Rynek notowań Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu w ASO Catalyst
Zabezpieczenie obligacje niezabezpieczone
Termin zapisów 12.06. - 20.06.2017 r.
Przydział 30.06.2017 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ