Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Emisja publiczna obligacji Kruk S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje serii AK1 spółki KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Oprocentowanie było oparte o stopę procentową w wysokości 4,80%. 

KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. W skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy i zintegrowany pakiet usług w celu odzyskania ich wierzytelności. KRUK stosuje strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na raty. Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), hipotecznych i korporacyjnych. KRUK ma duże doświadczenie w rozwoju na nowych rynkach, zdobyte podczas prowadzenia działalności na 6 rynkach europejskich: Rumunia, Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy, Hiszpania. Spółka rozpoczęła działalność windykacyjną w 2000 r. Od początku działalności do końca czerwca 2020 r. Grupa nabyła spraw o wartości nominalnej 77,5 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od maja 2011 r., a jej kapitalizacja giełdowa wynosi ok. 2,5 mld zł.

Dane szczegółowe

Rodzaj papieru wartościowego obligacje na okaziciela Kruk S.A. serii AK1
Oprocentowanie 4,80%
Okresy odsetkowe 3M
Wartość emisji 25 mln
Zapadalność 5 lat
Rynek notowań Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do obrotu na RR GPW Catalyst
Zabezpieczenie brak
Termin zapisów 10.09 - 23.10.2020 r.
Przydział 25.09.2020 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ