Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

M/S DM uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje spółki KRUK S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 5-letnie obligacje serii AJ1 spółki KRUK S.A. o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,50%. 

KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. W skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy i zintegrowany pakiet usług w celu odzyskania ich wierzytelności. KRUK stosuje strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na raty. Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), hipotecznych i korporacyjnych. KRUK ma duże doświadczenie w rozwoju na nowych rynkach, zdobyte podczas prowadzenia działalności na 6 rynkach europejskich: Rumunia, Czechy, Słowacja,Niemcy, Włochy, Hiszpania. Spółka rozpoczęła działalność windykacyjną w 2000 r. Od początku swojej działalności do 30.06.2019 r. KRUK nabył portfele za cenę ok. 6,8 mld zł uzyskując z nich ok. 8,3 mld zł spłat. Spółka jest notowana na GPW od maja 2011 r., a jej kapitalizacja giełdowa wynosi ok. 3,5 mld zł.

Dane szczegółowe

Rodzaj papieru wartościowego obligacje na okaziciela emisji KRUK SA serii AJ1
Oprocentowanie WIBOR 3M + 3,50%
Okresy odsetkowe 3M
Wartość emisji 25 000 000 zł
Zapadalność 5 lat
Rynek notowań Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji
do obrotu na Rynek Regulowany GPW Catalyst
Zabezpieczenie obligacje niezabezpieczone
Termin zapisów 12.08 – 29.08.2019 r.
Przydział 02.09.2019 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ