Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Emisja publiczna obligacji Infinity S.A

Niniejszym informujemy, że oferta publiczna Obligacji zwykłych na okaziciela serii I spółki Infinity S.A. doszła do skutku. Emitent dokonał w dniu 8 września 2021 roku przydziału obligacji, zgodnie ze wszystkimi złożonymi przez Inwestorów zapisami. W wyniku przeprowadzonej w dniach 17 sierpnia 2021 roku – 27 sierpnia 2021 oferty publicznej zostało przydzielonych 11.000 obligacji wobec zapisów złożonych na 15 764 obligacji, średnia stopa redukcji wyniosła 30,22%.

Obligacje serii I będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę 5,25%. Odsetki od Obligacji będą płatne w okresach 3- miesięcznych, zaś wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od Dnia Emisji. 30% wartości emisji zostanie spłacona po 2 latach.

Dane szczegółowe

Rodzaj papieru wartościowego obligacje na okaziciela emisji Infinity S.A. seria I
Oprocentowanie WIBOR 3M + 5,25%
Okresy odsetkowe 3M
Wartość emisji 11 mln
Zapadalność 3 lata
Rynek notowań ASO Catalyst
Zabezpieczenie
Termin zapisów 17.08 - 27.08.2021 r.
Przydział 08.09.2021 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ