Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

Emisja publiczna obligacji Echo Investment S.A.

Michael / Ström Dom Maklerski uczestniczył w konsorcjum dystrybucyjnym oferującym 4,5-letnie obligacje serii J spółki Echo Investment S.A. o łącznej wartości nominalnej 18,8 mln zł. Oprocentowanie było oparte o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 3,40%. Oferta odbyła się w ramach III programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł, objętego prospektem emisyjnym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 kwietnia 2018 r.

Dane szczegółowe

Rodzaj papieru wartościowego obligacje na okaziciela emisji Echo Investment serii J
Oprocentowanie WIBOR 6M + 3,40%
Okresy odsetkowe 6M
Wartość emisji 18 831 500 zł
Zapadalność 4,5 roku
Rynek notowań Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji
do obrotu na Rynek Regulowany GPW Catalyst
Zabezpieczenie obligacje niezabezpieczone
Termin zapisów 18.02 – 01.03.2019 r.
Przydział 05.03.2019 r.
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ