Michael/Strom

ZAŁÓŻ RACHUNEK   En Pl

W naszym dziale EDUKACJA znajdą Państwo podstawowe informacje i terminologię przydatne w poruszaniu się po rynku obligacji. 

Edukacja

Część 1 - Obligacje Korporacyjne

Obligacje są niczym innym niż dokumentem potwierdzającym, że ich emitent zaciągnął zobowiązanie i zobowiązuje się je spłacić.

więcej

Część 2 - Rodzaje obligacji w podziale na emitentów

Cechą obligacji, która interesuje inwestorów w pierwszym rzędzie, jest bezpieczeństwo inwestycji, które związane jest z emitentem obligacji, a więc z dłużnikiem, który będzie odpowiadał za wypłatę należnych odsetek oraz spłatę kapitału.

więcej

Część 3 - Zabezpieczenie obligacji

Za zobowiązania wynikające z emisji obligacji, ich emitent odpowiada całym majątkiem i w tym sensie wszystkie obligacje są zabezpieczone. Emitenci obligacji o najwyższej klasie bezpieczeństwa najczęściej na tym poprzestają – inwestorzy nie oczekują od nich ustanawiania żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

więcej

Część 4 - Oprocentowanie obligacji

Ze względu na sposób obliczania oprocentowania, obligacje dzielimy na te o stałym lub o zmiennym oprocentowaniu. Występują jeszcze obligacje zerokupowane, są one jednak rzadkością spośród ofert pierwotnych dostępnych dla inwestorów indywidualnych.

więcej

Część 5 - Emisje obligacji

Polskie prawo, a dokładniej ustawa o ofercie publicznej, której aktualna wersja obowiązuje od kwietnia 2013 r. (od tej pory była nowelizacja) zezwala na przeprowadzenie emisji obligacji w dwóch zasadniczych trybach – publicznym i niepublicznym ( tzw. prywatnym).
 

więcej

Część 6 - Notowania obligacji

Dla inwestorów, którzy tabelę z notowaniami obligacji na rynku wtórnym oglądają po raz pierwszy, jej wygląd może wydawać się zaskakujący. Inaczej niż w przypadku notowań akcji, większość obligacji wycenianych jest bowiem z grubsza po pozornie tej samej cenie.

więcej

Część 7 - Obligacje i podatki

W przypadku obligacji mamy do czynienia z rozwiązaniami podatkowymi, które stanowią mieszankę rozwiązań znanych w przypadku lokat i inwestycji w akcje. Ustawodawca udostępnia jednak narzędzia służące do obniżenia opodatkowania.

więcej

Część 8 - Bezpieczeństwo emitentów (wskaźniki zadłużenia i płynności)

Kluczowym czynnikiem decydującym o oprocentowaniu obligacji jest poziom bezpieczeństwa inwestycji. Ponieważ za spłatę obligacji odpowiadają – całym swoim majątkiem – ich emitenci, ocena bezpieczeństwa inwestycji sprowadza się do oceny wiarygodności kredytowej emitentów lub ich poręczycieli.

więcej

Część 9 - Warunki emisji (kowenanty)

Inwestorzy kupujący obligacje z reguły pragną zapewnić swoim pieniądzom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dlatego emitenci często ustanawiają dodatkowe zabezpieczenia na spłatę obligacji, zaś inwestorzy kontrolują stan finansów spółki.

więcej

Część 10 - Strategie inwestycyjne

Zyski z inwestycji w obligacje można czerpać na różne sposoby, choć większość inwestorów woli podejście pasywne i zadowala się regularną wypłatą odsetek. Ci bardziej aktywni mają jednak szansę osiągnąć wyższe stopy zwrotu niż wynikające z samego oprocentowania, lecz wraz z perspektywą zysków rośnie także ryzyko.

więcej

Część 11 - Źródła informacji

Specjalistyczne serwisy internetowe i domy maklerskie – to główne źródła informacji o rynku obligacji.

więcej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że serwis internetowy Michael Ström korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.
AKCEPTUJĘ